Urodziła się 15 czerwca 1938 w Drohobyczu w mieszanej polsko-ukraińskiej rodzinie. Między innymi z tego względu wraz z rodzicami pozostała na terenach przyłączonych do ZSRR i nie wyjechała podczas powojennej repatriacji do Polski. W 1945 roku rozpoczęła naukę w nowo powstałej polskiej szkole, która została podpalona. Edukację kontynuowała w szkole radzieckiej. Po skończeniu szkoły powszechnej podjęła pracę w biurze technicznym i inwentaryzacyjnym w Drohobyczu, gdzie sporządzała plany budowlane. Zaocznie ukończyła wówczas średnią szkołę budowlaną. Równocześnie z pracą w biurze łączyła działalność jako ekspert techniczny w procesach sądowych. Po wyjściu za mąż urodziła córkę.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0244
data nagrania: 24.08.2006
długość nagrania: 01:26:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Drohobycz
autor nagrania: Gleb Tomasz
Czajkowska Kamila
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00, 01] AHM_PnW_0244_Czajkowska_Kamila
Historia rodziny: ukraińskie korzenie ze strony matki;

[00:05:00, 01]
Wojenne losy ojca: cywilny proces sądowy i wcielenie do Armii Czerwonej;

[00:10:00, 01]

[00:15:00, 01]
Okres okupacji; losy rodzinne; działalność UPA;

[00:20:00, 01]
Wkroczenie Sowietów w 1944 roku i ich przyjęcie przez miejscową ludność; podjęcie decyzji o pozostaniu na Ukrainie; oczekiwanie na powrót ojca z wojny

[00:25:00, 01]
Nauka w szkole od 1945 roku; ukończenie 10 klas;

[00:30:00, 01]
Proces edukacji i życie codzienne w czasie nauki; rok 1955 i podjęcie pracy w biurze technicznym i inwentaryzacyjnym w Drohobyczu;.

[00:35:00, 01]
Praca zawodowa: sporządzanie planów przestrzennych gruntów i domów; kontynuacja nauki w szkole budowlanej;

[00:40:00, 01]
Przeprowadzanie ekspertyz sądowych z dziedziny budownictwa;

[00:45:00, 01]
Życie rodzinne: ślub i urodzenie córki; rozwód.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl