Portret Halina Mikulska-Kisiel
Urodziła się 4 listopada 1927 w Mokrem w województwie poznańskim. Gdy miała dwa lata, rodzice wyemigrowali do Francji, do miejscowości Albi, ukończyła tam siedem klas szkoły podstawowej, poza oficjalną edukacją uczęszczała też na lekcje języka polskiego. Ojciec pracował w kopalni, rodzina zatrudniała się także przy  pracach sezonowy w winnicach. Mieszkali na specjalnie zbudowanym dla pracowników kopalni nowoczesnym osiedlu robotniczym Blaye-les-Mines, dzieląc dwurodzinny dom z emigrantami z Włoch. W czasie wojny podczas zabawy tanecznej, Celina Mikulska-Kisiel poznała przyszłego męża, który był Ukraińcem, zaangażowanym w działalność komunistycznego ruchu oporu. Pobrali się w 1947 roku, kilka tygodniu po ślubie wyjechali do Kowla. Z Kowla małżeństwo przeniosło się do Donbasu, gdzie mąż Celiny Mikulskiej-Kisiel otrzymał zatrudnienie w kopalni, ona zaś wykonywała wyuczony jeszcze we Francji zawód szwaczki.  Tam też narodziła się ich pierwsza córka i syn. W 1955, z powodu rozwijającej się u męża pylicy, rodzina przeniosła się do Dubna, Po śmierci męża w 2008 roku Halina Mikulska-Kisiel zamieszkała z najmłodszą córką.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2017
data nagrania: 04.09.2010
długość nagrania: 01:35:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Dubno
autor nagrania: Urbanek Joanna
Mikulska-Kisiel Halina
Streszczenie relacji z minutnikiem

Dzieciństwo spędzone we Francji: powody emigracji, szkoła praca rodziców; 001 ok. 1 min Wybuch II wojny światowej w Albi, bombardowania, udział ojca w ruchu oporu, świętowanie wyzwolenia; 001 ok. 6 min

Powody, dla których zdecydowała się na wyjazd na Ukrainę w 1947 roku, mimo nakłaniania jej przez rodzinę, by wróciła z nimi do Polski, formalności związane z wyjazdem i trwająca dwa tygodnie podróż przez Niemcy i Szwajcarię; 001 ok. 10 min

Trudna sytuacja po przyjeździe na Ukrainę, do Kowla, nieżyczliwy stosunek miejscowej ludności, przeprowadzka do Donbasu, a następnie do Dubna, problemy z nauką języka i aklimatyzacją; 001 ok. 23 min

Życie codzienne we Francji, mieszkanie, praca, wyjazdy do Langwedocji na prace sezonowe przy zbiorach winogron; 001 ok. 27 min

Wygląd robotniczego osiedla Blaye-les-Mines, mieszanego pod względem narodowościowym, nauka polskiego, francuska szkoła; 002 ok. 1 min

Dalsze losy innych członków rodziny, którzy w 1947 roku wyjechali do Polski; 002 ok. 5 min

Wygląd domu rodzinnego we Francji – ogród, zaopatrzenie w elektryczność i wodę, zwyczaje żywieniowe, rozrywki takie jak tańce czy kino; 002 ok. 9 min

Przyjazd do Dombasu, gdzie mąż Nagrywanej otrzymał pracę w kopalni: bieda, racjonowanie żywności napady rabunkowe, praca w zakładzie krawieckim; 002 ok. 23 min

Praca męża na kopalni, konieczność zmiany miejsca zamieszkania z powodu stanu zdrowia (pylica), przyjazd do Dubna w 1955 roku: praca męża w piekarni i na poczcie; 002 ok. 30 min

II wojna światowa we Francji: aktywność męża w partii komunistycznej i ruchu oporu w czasie wojny, aresztowania komunistów w 1941 roku oraz inne represje niemieckie – wywózki na roboty do Niemiec, ucieczki ludności na wieś, by uniknąć pracy przymusowej, praca szwaczki; 003 ok. 1 min

Wspólne oglądanie zdjęć, przywiezionych z Francji: kontakty z przedstawicielami innych narodowości, wesele w 1947 roku; 003 ok. 7 min

Zatajenie przez przyszłego męża faktu planowego wyjazdu na Ukrainę, dalsze losy rodziny męża w Dombasie i Dubnie; 003 ok. 8 min

Ciąg dalszy wspólnego oglądania fotografii: okoliczności zamążpójścia, uroczystość zaślubin: szycie sukni ślubnej, wesele; 003 ok. 13 min

Życie religijne w Albi: przygotowanie do pierwszej komunii; 003 ok. 20 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl