Portret Wiktor Mostek
Urodził się 4 czerwca 1929 w Albertynie koło Słonimia. Jego ojciec pochodził spod Częstochowy, na Polesie trafił w poszukiwaniu pracy. W czasie wojny ojciec i najstarsza siostra Wiktora Mostka zostali rozstrzelani przez Niemców, jeden z braci zmarł na skutek odniesionych ran. Wiktor Mostek musiał wcześnie przejąć obowiązki głowy rodziny i pomagać matce i siostrze w gospodarstwie. Po wojnie Wiktor Mostek zdał maturę i ukończył studia na Akademii Melioracyjnej. Przez całe życie pracował jako inżynier meliorant. Przez dwie kadencje był przewodniczącym Związku Polaków w Pińsku, założył Polską Macierz Szkolną w tym mieście. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0749
data nagrania: 07.05.2008
długość nagrania: 03:42:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Pińsk (Pinsk)
autor nagrania: Szamruchiewicz Alina
Mostek Wiktor
Streszczenie relacji zminutnikiem

Najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa (dom rodzinny, rodzice, ukochana ciocia, chrzest). 001 ok. 1 min

Życie w Albertynie należącym do hrabiów Pusłowskich. 001 ok. 2. min

Opowieść o pochodzeniu i krewnych ojca Wiktora Mostka. 001 ok. 3. min

Praca w gospodarstwie od najmłodszych lat. 001 ok. 7,5. min

Wkroczenie bolszewików do Albertyna. 001 ok. 9,5. min

Siostry Wiktora Mostka naśmiewające się z sowieckich oficerów. 001 ok. 14. min

Namowy nauczycieli, by nie mówić w domu po polsku. 001 ok. 15,5. min

Rodzina szofera hrabiego Pusłowskiego była uważana za członków wyższej sfery. 001 ok. 17. min

Opowieść o stryju Felku, który umierał na gruźlicę w domu Państwa Mostków. 001 ok. 19. min

Wybuch wojny niemiecko-rosyjskiej. 001 ok. 23,5. min

Ojciec i najstarsza siostra Wiktora Mostka rozstrzelani przez Niemców. 001 ok. 26,5. min

Druga siostra wywieziona na roboty do Niemiec. 001 ok. 28. min

Pożar w rodzinnym domu w Albertynie. 001 ok. 29,5. min

Brat Kazimierz umarł tuż po wojnie (w wieku 22 lat) od odniesionej rany. 001 ok. 31. min

Wypadek brata Mieczysława podczas pracy na kolei (II wojna światowa). 001 ok. 32,5. min

Opowieść o „Francurzankach”. 001 ok. 36. min

Dalsze koleje losu brata Mieczysława. 001 ok. 38. min

Trudne życie po wojnie w okrojonej rodzinie. 001 ok. 39. min

Podjęcie nauki w Akademii Rolniczej (specjalność: melioracja). 002 ok. 1. min

Otrzymywanie bardzo dobrych posad przez Wiktora Mostka. 002 ok. 4. min

Wiktor Mostek opowiada o poznaniu swej przyszłej żony, Leokadii Siewruk, ich ślubie i narodzinach syna Wiktora juniora. 002 ok. 6,5. min

Życie w Grodnie z żoną, synem i matką (do 1960 r.). 002 ok. 7,5. min

Opowieść o rodzicach żony Wiktora Mostka. 002 ok. 8,5. min

Prace melioracyjne w małych miejscowościach Białorusi. 002 ok. 14. min

Przepracowanie dwudziestu lat w Pińsku. 002 ok. 16,5. min

Wylew i wieloletni paraliż żony. 002 ok. 19. min

Opowieść o działalności Stowarzyszenia Miłośników Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza. 002 ok. 23,5. min

Trudne lata opieki nad obłożnie chorą żoną. 002 ok. 26,5. min

Działalność Wiktora Mostka jako prezesa Związku Polaków w Pińsku (m.in. powołanie do życia chóru i biblioteki polskiej w 1993 r.). 002 ok. 27,5. min

Godzenie działalności polonijnej z opieką nad żoną. 002 ok. 32,5. min

Po zakończeniu swej kadencji, Wiktor Mostek poczuł się wykluczony ze Związku Polaków. 002 ok. 35. min

Agonia żony Wiktora Mostka w 1999 r. 002 ok. 36,5. min

Tęsknota za zmarłą żoną. 002 ok. 42. min

Remont rodzinnego domu w Albertynie w 1999 r. 003 ok. 1. min

Starania o odzyskanie dawnego domu parafialnego w Pińsku. 003 ok. 2. min

Kontakty z polską dziennikarką z Nowego Jorku, zakładanie Polskiej Macierzy Szkolnej i otwarcie polskiej szkoły w Pińsku. 003 ok. 4. min

Opis funkcjonowania weekendowej polskiej szkoły w Pińsku. 003 ok. 16. min

Utworzenie polskich zespołów wokalnych w Pińsku („Poleskie kaczeńce”, a później „Jagódki”). 003 ok. 19,5. min

Kilka słów o Polakach, którzy nie wyjechali do Polski. 003 ok. 23. min

Wycieczki polskimi szlakami organizowane dla uczniów polskiej szkoły w Pińsku (lekcja patriotyzmu i kresowej historii według Wiktora Mostka). 003 ok. 24. min

Dalsze korzenie rodzinne Wiktora Mostka, przepojone polskością. 004 ok. 1. min

Nikt z bliskich Wiktora Mostka nie uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. 004 ok. 6. min

Opowieść o hrabiach Pusłowskich. 004 ok. 7. min

Opis wejścia Sowietów na Polesie. 004 ok. 13,5. min

Przedwojenni Żydzi polescy. 004 ok. 19,5. min

Przyjaźń Wiktora Mostka z Żydem, Naumem, pochodzącym z Baranowicz. 004 ok. 23. min

Opis żydowskich rodzin mieszkających w Albertynie i ich rozstrzelania w 1942 lub 1943 r. 005 ok. 1. min

Rodzina Mostków przed wojną żyła wśród Białorusinów. 005 ok. 5,5. min

Ucieczka Niemców przed Rosjanami (10 lipca 1944 r.). 005 ok. 7,5. min

Niemiecki lekarz uratował Wiktorowi Mostkowi życie w 1942 r. 005 ok. 12,5. min

Opis dziecięcych zabaw Wiktora Mostka. 005 ok. 15. min

Opis młodzieńczych inicjacji alkoholowych i młodzieńczych rozrywek Wiktora Mostka. 005 ok. 18. min

Dzień z życia przedwojennej polskiej szkoły powszechnej, do której chodził Wiktor Mostek. 005 ok. 24. min

Opowieść o przedmiotach wykładanych na studiach. 005 ok. 26. min

Wiktor Mostek nie zapisał się do Komsomołu, za co chciano go wydalić ze studiów. 005 ok. 27,5. min

Obowiązkowa praca w kołchozach w czasie studiów. 005 ok. 32. min

Wiktor Mostek śpiewał przez cały okres studiów i śpiew towarzyszy mu do dziś. 005 ok. 35. min

Część rodzinnej ziemi Wiktora Mostka zabrano dla wysiedlonej ludności. 005 ok. 41. min

Praca zawodowa. 006 ok. 2. min

Pierwsze spotkanie Wiktora Mostka z przyszłą żoną. 006 ok. 4,5. min

Analiza rozbicia w strukturach Polonii białoruskiej. 006 ok. 7. min

Pierwsza wizyta Wiktora Mostka w powojennej Polsce. 006 ok. 16. min

Podsumowanie życia Wiktora Mostka. 006 ok. 25,5. min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl