Urodziła się w 1939 roku roku we wsi Kaptaruny (obecnie Białoruś). Jej rodzice: Edward i Jadwiga mieli własne gospodarstwo, które po wojnie zostało włączone do kołchozu. Miała trzech młodszych braci. Pod koniec lat 50. ukończyła technikum Oszmianach. Przez całe życie pracowała jako księgowa i główna księgowa w sowchozie. Wyszła za mąż, miała trzy córki.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2479
data nagrania: 15.07.2011
długość nagrania: 00:49:00
kraj: Litwa
miejscowość: Cerkliszki (Cirkliškis)
autor nagrania: Melon Maciej
Milko Jadwiga
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2479_Milko_Jadwiga_01
Dzieciństwo; ukończenie szkoły podstawowej i dalsza nauk w technikum; edukacja i zawód głównej księgowej; rodzina Jadwigi Milko; gospodarstwo rodziców;

[00:05:00, 01]
Trzej młodsi bracia; nauka w szkole podstawowej; ukończenie 10 klas;

[00:10:00, 01]
Wspomnienie nauczycieli ze szkoły; okres powojenny; miejscowy kościół;

[00:15:00, 01]
Rozmowy w domu w języku "tutejszym"; mieszkanie języka litewskiego, rosyjskiego i polskiego; nauka w szkole; rozpoczęcie nauki w technikum;

[00:20:00, 01]
Losy braci po wojnie i ich praca zawodowa;

[00:25:00, 01]
Warunki życia po wojnie - wyżywienie, ubiór;

[00:30:00, 01]
Pierwsza komunia święta; ślub i wesele; przynależność do Komsomołu;

[00:35:00, 01]
Brak planów na wyjechanie po wojnie do Polski;

[00:40:00, 01]
Relacje między Polakami i Litwinami.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl