Portret Zofia Mackiewicz
Urodziła się w 1926 roku w miejscowości Żeladź (Żukojnie Żeladzkie) pow. święciańskiego w rodzinie Weroniki z domu Salmanowicz (ur. Żeladź) i Franciszka Maciesowiczów (ur. Żeladź, zm. 1931) jako jedna z dwojga dzieci. Rodzice mieli 5 ha ziemi. Ojciec był kowalem, matka sprzedawała mleko i prowadziła gospodarstwo domowe. Zofia Mackiewicz okres II wojny światowej przeżyła w rodzinnej miejscowości. Do szkoły chodziła do pobliskiej wsi, gdzie ukończyła 5 klas szkoły powszechnej - trzy lata szkoły rosyjskiej. Po wojnie pracowała w kołchozie, a po zamieszkaniu w 1954 w Podbrodziu pracowała w aptece i fabryce. Wyszła za mąż.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2081
data nagrania: 22.09.2010
długość nagrania: 00:55:00
kraj: Litwa
miejscowość: Podbrodzie (Pabradė)
autor nagrania: Kwiecińska Magdalena
Mackiewicz Zofia
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnienia z dzieciństwa (rodzice, skromnie warunki życiowe) 001 ok. 1 min

Życie religijne w Żeladzi w czasach ZSRR (zesłanie księdza na Sybir) 001 ok. 4,5 min

Wspomnienie o rodzicach i przyjazd do Podbrodzia 001 ok. 5,5 min

Dzieciństwo (edukacja; uroczystości szkolne związane ze śmiercią Józefa Piłsudskiego, Konstytucją 3 Maja) 001 ok. 9 min

Społeczność żydowska w Żeladzi i Michaliszkach 001 ok. 12,5 min

Uroczystości szkolne i życie religijne w czasach II RP 001 ok. 14,5 min

Codzienność w dzieciństwie (praca na roli, pożar wsi Żeladź, zabawy, Olszewscy i Byszewscy – właściciele lasów w regionie Żeladzi) 001 ok. 16 min

Pierwsze dni wojny (naloty) i okupacja niemiecka (bombardowanie Michaliszek) 001 ok. 21 min

Losy Żydów z Michaliszek i Świra (getto; niesienie pomocy we wsi Stołpienięta; relacje polsko-żydowskie przed wojną) 001 ok. 25,5 min

Codzienność wojenna w Żeladzi (wywózki na Sybir) 001 ok. 33 min

Edukacja w szkole rosyjskiej i praca w kołchozie, praca zawodowa 001 ok. 35,5 min

Dzieciństwo: wspomnienie o Józefie Piłsudskim; wycieczki do Wilna i codzienność wojenna (łapanki podczas okupacji sowieckiej i niemieckiej) 001 ok. 39,5 min

Koniec wojny (repatriacja) i tworzenie kołchozów 001 ok. 44,5 min

Życie rodzinne (ślub w Świrze) 001 ok. 47,5 min

Relacje polsko-litewskie w ZSRR i Żydzi w Podbrodziu (l. 50) 001 ok. 50 min

Prześladowania w czasach ZSRR 001 ok. 52 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl