Portret Bronisława Mazur
Urodziła się 13 sierpnia 1928 w Strzelczyskach ku jako jedna z dziewięciorga dzieci. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Ukończyła 7 klas. Wojnę spędziła w Strzelczyskach. Po wojnie pracowała w sklepie jako rewident oraz sprzedawczyni. Wyszła za mąż, urodziła twoje dzieci – dwie córki oraz syna. W 1988 roku przeszła na emeryturę.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1858
data nagrania: 04.07.2010
długość nagrania: 00:41:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Mościska (Mostiśka)
autor nagrania: Osiecki Jakub
Mazur Bronisława
Streszczenie relacji z minutnikiem

Intro; 001 00:01-00:17 min

Dzieciństwo, dom, rodzina; 001 00:18-3:24 min

Wybuch wojny; 001 3:25-5:40 min

Szkoła; 001 5:41-8:00 min

Wrzesień 1939; 001 8:01-9:00 min

Życie codzienne w czasie wojny; 001 9:01-10:17 min

Żydzi i Holokaust; 001 10:18-11:15 min

Koniec wojny; 001 11:16-11:32 min

Kołchozy; 001 11:33-12:50 min

Okupacja niemiecka; 001 12:5 -15:14 min

Życie religijne przed i po wojnie; 001 15:15-18:03 min

Życie rodzinne; 001 18:04-22:25 min

Święta na Kresach; 001 22:26-26:14 min

Stosunki polsko - ukraińskie; 001 26:15-26:50 min

Życie codzienne po wojnie; 001 26:51-30:50 min

Chrzest dzieci Bronisławy Mazur; 001 30:51-32:00 min

Prześladowania za wyznawanie wiary katolickiej; 001 32:01-34:13 min

Praca w sklepie; 001 34:14-40:16 min

Upadek ZSRR; 001 40:17-41:28 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl