Portret Bronisława Miłaszewicz Portret Leonard Miłaszewicz
Urodziła się 22 maja 1923 we wsi Wojniunce nieopodal miasteczka Opsa, 25 kilometrów na południe od Brasławia. Jej rodzicami byli Nikodem i Michalina Bejanar. Wieś Wojniunce należała do majątku Pelikany, większość zamieszkujących ją chłopów pracowała na jego rzecz. W Pelikanach była parafia oraz czteroklasowa szkoła, którą skończyła Bronisława Miłaszewicz. Całą II wojnę światową Bronisława Miłaszewicz spędziła w rodzinnej miejscowości. Po wojnie na cztery lata wyjechała do Estonii, gdzie pracowała na kolei. Po powrocie osiadła w Dyneburgu i uczyła się szycia u stryjecznej siostry Leonarda Miłaszewicza, za którego potem wyszła za mąż. 

Urodził się w 1913 roku we wsi Loci koło Dyneburga, w Cesarstwie Rosyjskim. Syn Wincentego i Heleny z Paszkiewiczów. Miał sześć sióstr i brata. Jego ojciec był leśnikiem w majątku ziemskim Józefowa, za co dostał w ramach zapłaty do spółki ze swoim bratem 20 hektarów ziemi. Leonard Miłaszewicz skończył cztery klasy łotewskiej szkoły powszechnej i potem pracował na roli w gospodarstwie ojca. Okres pierwszej wojny, wojny bolszewickiej i II wojny światowej spędził w swojej rodzinnej miejscowości. Dopiero w roku 1944 został zmobilizowany przez Sowietów. Walcząc na froncie zachodnim, dotarł aż do Berlina. Po j wojnie powrócił do Loci, poślubił Bronisławę i razem zamieszkali w jego rodzinnym domu. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0895
data nagrania: 20.06.2008
długość nagrania: 02:28:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Lociki
autor nagrania: Gałęziowski Jakub
Miłaszewicz Bronisława
Miłaszewicz Leonard
Streszczenie relacji

Leonard Miłaszewicz: życie codzienne we wsi Lociki koło Dyneburga w okresie międzywojennym (lata 20. i 30.), życie codzienne w czasie II wojny światowej, służba wojskowa i walka na froncie (najpierw w Armii Czerwonej, potem w Wojsku Polskim), życie codzienne i praca w rodzinnej wsi po wojnie.

Bronisława Miłaszewicz: dzieciństwo na Brasławszczyźnie w okresie międzywojennym, życie codzienne w czasie II wojny światowej, praca na kolei po wojnie.

fragmenty nagrania