Portret Wanda Magrena
Urodziła się 30 marca 1933 we wsi Kieziki koło Plusów na Brasławszczyźnie (woj. wileńskie, II RP). Rodzice mieli przed wojną własne gospodarstwo i 9 hektarów ziemi. Matka była gospodynią domową, a ojciec kowalem. Po wkroczeniu na wschodnie tereny Rzeczpospolitej Sowietów, w 1940 roku, ojciec został aresztowany. Pierwszą klasę Wanda Magrena ukończyła przed wybuchem wojny sowiecko-niemieckiej, a następnie przez trzy lata, od 1944 roku, kontynuowała edukację w szkole sowieckiej. W domu jej zawsze mówiło się po polsku. Po wojnie pracowała przez dwa lata w lesie - sadziła drzewa. Gdy ukończyła 17 lat, przyjechała do Dyneburga, gdzie miała krewnych. Zaczęła pracować na budowie, aż wreszcie znalazła zatrudnienie w fabryce materiałów i awansowała, stając się dyrektorem podzespołu. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0807
data nagrania: 24.06.2008
długość nagrania: 00:47:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Dyneburg (Daugavpils)
autor nagrania: Kwiecińska Magdalena
Magrena Wanda
Streszczenie relacji

Mieszkańcy wsi Kieziki, powiat brasławski w czasach przedwojennych; okupacja sowiecka (wywózki na Wschód, aresztowanie Tomasza Jurana w 1940); losy Żydów na Brasławszczyźnie w czasie II wojny światowej; edukacja (1944-1947); życie religijne po 1944; powstanie kołchozu (1947); praca zawodowa w Dyneburgu (od 1951); śmierć Stalina; rozpad ZSRR i codzienność w niepodległej Łotwie.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl