Portret Waleria Matulewicz
Urodziła się 24 września 1924 w Czyranach, w powiecie święciańskim. Rodzice Piotr oraz Martyna Matulewicz pracowali na roli. Miała dwójkę rodzeństwa – dwóch starszych braci: Józefa oraz Franciszka. W 1933 roku zmarł Piotr Matulewicz. Waleria Matulewicz miała iść do czwartej klasy szkoły w Czyranach, kiedy zastała ją wojna. Spędziła ją wraz z rodziną w Czyranach. W 1944 roku w wyniku represji za przynależność do Armii Krajowej został aresztowany starszy brat Józef. Został wywieziony do Uchty do ZSRR, gdzie zmarł 25 października 1944. Rodzina Matulewiczów nie zdecydowała się na wyjazd do Polski. W 1952 roku Waleria Matulewicz wstąpiła do kołchozu, w którym pracowała przez całe swoje życie zawodowe. W 1958 roku wyszła za mąż za Jana Matulewicza. Mieli jedną córkę. Wtedy też zamieszkali w miejscowości Punżanka koło Czyran. W 1979 przeszła na emeryturę. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1973
data nagrania: 24.09.2010
długość nagrania: 01:02:00
kraj: Litwa
miejscowość: Punżanki (Punžionys)
autor nagrania: Kozłowska Agnieszka
Matulewicz Waleria
Streszczenie relacji z minutnikiem

Intro; 001 00:01-00: 17 min

Dzieciństwo, dom, rodzina; 001 00:18-5:00 min

Struktura narodowościowa w Czyranach; 001 5:01-7:20 min

Opowieść o gen. Konarzewskim; 001 7:21-12:58 min

Partyzanci; 001 12:59-19:40 min

Rozstrzelanie przez partyzantów Łupaszki tłumacza języka niemieckiego Nowaka za pomoc Niemcom oraz dwóch Sowietek (żon sowieckich oficerów, będących na froncie); 001 19:41-28:28 min

Partyzanci; 001 28:29-29:40 min

Tradycje i zwyczaje na Wileńszczyźnie; 001 29:41-35:05 min

Wybuch wojny; 001 35:06-40:28 min

Okupacja niemiecka; 001 40:29-43:18 min

II wejście Sowietów; 001 43:19-46:30 min

Żydzi i Holokaust; 002 00:01-1:20 min

Szkoła; 002 1:21-2:20 min

Wielkie majątki ziemskie; 002 2:21-2:59 min

Kołchozy; 002 3:00-8:10 min

Życie codzienne po wojnie; 002 8:11-10:11 min

Życie codzienne po wojnie; 003 00:01-2:06 min

Wybór Karola Wojtyły na papieża; 003 2:07-3:40 min

Śmierć Stalina; 003 3:41-5:13 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl