Urodziła się w 1932 roku w obwodzie chmielnickim (Ukraińska SRR). W 1936 roku wraz z rodziną została deportowana do Kazachstanu. Ukończyła dwie klasy szkoły podstawowej. Całe życie pracowała w kołchozie. Wyszła za mąż, urodziła siedmioro dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2276
data nagrania: 25.09.2008
długość nagrania: 00:49:00
kraj: Kazachstan
miejscowość: Krasnokijewka
autor nagrania: Wylegała Anna
Midzianowska Leontyna
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2276_Midzianowska_Leontyna_01
Życie na Ukrainie przed deportacją; przyjazd do Kazachstanu; zajęcia rodziców przed deportacją;

[00:05:00, 01]
Dom rodzinny na Ukrainie;

[00:10:00, 01]
Podróż pociągiem do Kazachstanu;

[00:15:00, 01]
Brak możliwości wyjazdu do Polski po wojnie; służba ojca i braci w armii pracy (trudoarmia);

[00:20:00, 01]
Praca w czasie wojny – opieka nad domem i szycie ubrań na front; głód w czasie wojny;

[00:25:00, 01]
Nauka religii na Ukrainie; życie religijne w Kazachstanie;

[00:30:00, 01]
Życie religijne; rozmowy w domu w j. polskim i j. ukraińskim;

[00:00:00] AHM_PnW_2276_Midzianowska_Leontyna_01
Szkoła w Kazachstanie; nauka w j. rosyjskim;

[00:05:00, 02]
Koniec wojny i powrót ojca z armii pracy; nadzór komendantury – brak możliwości opuszczania wsi bez zezwolenia; dzieci Leontyny Midzianowskiej;

[00:10:00, 02]
Możliwość wyjazdu do Polski i na Ukrainę.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl