Portret Jan Matulewicz
Urodził się w 1930 roku w okolicach Niemenczyna (II RP). Pochodził z biednej rodziny. Ze względu na sytuację materialną nie uczęszczał do szkoły. Po wojnie pracował w kołchozie. Ożenił się. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2042
data nagrania: 24.09.2010
długość nagrania: 00:41:00
kraj: Litwa
miejscowość: Punżanki (Punžionys)
autor nagrania: Jóźwiak Ignacy
Matulewicz Jan
Streszczenie relacji z minutnikiem

Dzieciństwo: przedwojenny Niemenczyn, przeprowadzka do Pużanek, wypas krów, wkroczenie Armii Czerwonej, wojna, polska partyzantka; 001 ok. 1 min

Ciężka sytuacja materialna przed wojną; 001 ok. 6 min

Polska partyzantka; 001 ok. 8 min

Rodzice, dom rodzinny; 001 ok. 10 min

Żydzi w przedwojennym Niemenczynie; 001 ok. 12 min

Wspomnienia o matce i wypiekanym przez nią chlebie; 001 ok. 14 min

Dom rodzinny w Bulbówce; 001 ok. 16 min

Znajomość z żoną, ślub i księża; 001 ok. 17 min

Ksiądz Nitka; 001 ok. 19 min

Współczesny kościół i problemy ze zdrowiem (które nie pozwalają na regularne chodzenie do kościoła); 001 ok. 21 min

Szkoła, a ściślej jej brak; 001 ok. 21 min

Zasłyszane od żony wspomnienia o generale Konarzewskim i jego pogrzebie; 001 ok. 24 min

Początek wojny i wkroczenie Armii Czerwonej, wkroczenie Wehrmachtu, wypasanie „niemieckich krów”; 001 ok. 25 min

Wojska litewskie; 001 ok. 28 min

Żydzi przed wojną i współcześnie; 001 ok. 30 min

Refleksje na temat Stalina; 001 ok. 33 min

Wilno po wojnie i współcześnie; 001 ok. 34 min

Dygresja na temat mieszkańców okolicznych wsi; 001 ok. 36 min

Wypas krów, praca w kołchozie; 002 ok. 1 min

Małżeństwo i emerytura; 002 ok. 2 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl