Urodziła się w 1936 w Katarunach (ob. Białoruś), córka Kazimierza i Anny z Czekuciów. Miała sześcioro rodzeństwa. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Po śmierci ojca w 1963 rodzina przeniosła się do Cyrkliszek. W 1956 ukończyła szkołę średnią w Święcianach i przystąpiła do egzaminu do seminarium nauczycielskiego, do którego nie została przyjęta z powodu pochodzenia. W 1958 roku wyszła za mąż za Litwina Bronisława Markiewicza, urodziła dwóch synów. Krótko pracowała jako księgowa oraz w klubie ludowym, później od 1957 jako sprzedawczyni. Przeszła na emeryturę w 1989. Przez 51 lat do 2001 śpiewała w chórze kościelnym.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2477
data nagrania: 16.07.2011
długość nagrania: 01:32:00
kraj: Litwa
miejscowość: Cerkliszki (Cirkliškis)
autor nagrania: Melon Maciej
Markiewicz Olimpia
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2477_Markiewicz_Olimpia_01
Wieś rodzinna; powołanie brata do wojska; zabranie ojca do podwodów; pasanie bydła z siostrami;

[00:05:00, 01]
Powrót ojca z podwodów; nowa zdobyczna klacz; dom rodzinny i brat ojca; polskość wsi rodzinnej; nagłe zmiany okupanta;

[00:10:00, 01]
Mycie się żołnierzy niemieckich; zabicie niemieckiego komendanta Becka; wycofanie trzech kobiet z rozstrzelania; zabicie kuzynów i mordy;

[00:15:00, 01]
Sąsiedzi różnych narodowości; powrót brata z rosyjskiej niewoli; problemy zdrowotne; opowieści brata z niewoli; dom ludowy w stodole;

[00:20:00, 01]
Chór kościelny; imiona rodzeństwa; napady partyzantów na Polaków; mogiła rozstrzelanych partyzantów litewskich; szkoły polska, litewska i rosyjska;

[00:25:00, 01]
Problemy z powodu granicy litewsko-białoruskiej; rodzinna wieś na Białorusi; niemiecki paszport ojca; zakwaterowany oficer niemiecki i cukierki; wykształcenie matki przy teściowej właściciela majątku;

[00:30:00, 01]
Śmierć ojca i przeprowadzka; wyjazd do Wilna do wuja; zaczepki i chęć powrotu na wieś; początek pracy jako księgowa; budowa własnego domu;

[00:35:00, 01]
Zamążpójście; przebieg wesela; poznanie męża Litwina i nauka w szkole średniej; zdanie egzaminów i nieprzyjęcie z powodu pochodzenia;

[00:40:02, 01]
Praca w klubie ludowym; trudności języka litewskiego; powrót do rodziny i praca w sklepie; wypadek męża i renta;

[00:45:00, 01]
Strach przed pójściem na pogrzeb;

[00:00:00] AHM_PnW_2477_Markiewicz_Olimpia_02
Zabawa noworoczna; nieznajomi goście na zabawie; poznanie męża i jego ponowne wizyty; synowie;

[00:05:00, 02]
Nauka matki w dworze; praca matki w mleczarni i gospodarstwie; historia szwagra; kontakty z rodziną w Polsce; zdobywanie wiz; zwiedzanie Polski;

[00:10:00, 02]
Odwiedziny u rodziny w Polsce; problemy z nogą; żyjący Żydzi i dawni; mordy na Żydach; historia o Żydach;

[00:15:00, 02]
Pomoc Żydom i ich odwdzięczenie się; historia o Żydówce z łagru; ukrywający się w lesie Żyd i dawanie mu jedzenia przez matkę;

[00:20:00, 02]
Pradziadek hrabia Żukowski zesłańcem powstańczym; zabranie małej babci przez służącą; zamążpójście babci i przedwczesna śmierć dziadka; poszukiwania informacji o pradziadku;

[00:25:00, 02]
Rodzinny obraz; rzeźby stryja; piosenka „mija szybko życie”; kuzynka ucząca śpiewać rozmówczynię; ulubiona piosenka brata „szabla dzwoni ostro”;

[00:00:00] AHM_PnW_2477_Markiewicz_Olimpia_03
Służba brata ułana i łącznika; przedwojenne śpiewy kościelne; zmiany w kościele; religijność rodziny;

[03, 00:05:05]
Zbieranie się na nabożeństwa; pomoc przy stypie ciotki; początek śpiewu w chórze; zmiany pokoleniowe w chórze kościelnym; przejście na emeryturę;

[03, 00:10:05]
Zarażenie żółtaczką; zioła od obcej kobiety; poprawa apetytu i żarłoczność; wypisanie ze szpitala; obecne bóle;

[03, 00:15:05]
Przyczyny nadania imienia – drużba na weselu rodziców; używanie imienia Alina.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl