Urodziła się 14 października 1929 w okolicach Brasławia. Jej ojciec był furmanem, oprócz tego rodzice posiadali gospodarstwo rolne. Miała siódemkę rodzeństwa. Regina Maculewicz do wybuchu wojny ukończyła 3 klasy, naukę kosntynuowała w czasie okupacji. W 1950 roku rozpoczęła pracę zawodową - najpierw jako pomocniczka w laboratorium, potem przez kolejnych 40 lat pracowała jako księgowa. W 1966 roku wyszła za mąż.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1668
data nagrania: 25.05.2007
długość nagrania: 01:22:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Brasław (Brasłau)
autor nagrania: Madoń-Mitzner Katarzyna
Maculewicz Regina

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl