Portret Antonina Magowska
Urodziła się w 1937 roku we wsi Dubnicka. Mama Emilia, ojciec Konstanty Magowski. Ojciec pracował w kombinacie zbożowym w Lelczycach, a matka w kołchozie. W 1937 roku ojciec został aresztowany i już nie wrócił. Nie wiadomo, gdzie gdzie został zamordowany, ani gdzie jest pochowany. Antonina Magowska miała starsze rodzeństwo: brata Fabiana i siostrę Alinę. W 1943 roku rodzina została wywieziona do Niemiec, do przymusowej pracy. Po powrocie z Niemiec każde dziecko zamieszkało w innym domu, pod opieką rodziny i sąsiadów (ze względu na chorobę matki). Antonina Magowska do szkoły chodziła po wojnie. Uczyła się tylko trzy miesiące. Już w wieku ośmiu lat opiekowała się dziećmi sąsiadów. Gdy miała trzynaście lat zaczęła pracować w kołchozie, m. in. przy zbiorze siana na bagnach. Antonina Magowska nie wyszła za mąż. Po śmierci siostry i brata wychowywała ich dzieci. Po 1990 roku pomagała przy budowie kościoła w Lelczycach.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1322
data nagrania: 22.07.2009
długość nagrania: 01:01:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Dubnicka (Dubnickaje)
autor nagrania: Stopa Magdalena
Magowska Antonina
Streszczenie relacji z minutnikiem

Dzieciństwo, dom rodzinny 001 ok. 0:20 min

Praca rodziców, w kombinacie zbożowym i w kołchozie 001 ok. 1 min

Szkoła białoruska, trzymiesięczna nauka 001 ok. 2 min

Opieka nad dziećmi sąsiadów 001 ok. 6 min

Wywiezienie do pracy przymusowej do Niemiec w 1943 roku 001 ok. 7 min

Wejście Amerykanów 001 ok. 10 min

Powrót z Niemiec 001 ok. 12 min

Śmierć siostry, wychowywanie czworga dzieci, brata i siostry 001 ok. 23 min

Praca w kołchozie 001 ok. 25 min

Choroba w 1963 rok i operacja w Mozyrzu 001 ok. 27 min

Praca w kołchozie przy zbiorze siana na bagnach 001 ok. 29 min

Wspólne modlitwy przy krzyżu 002 ok. 1 min

Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy 002 ok. 3 min

Chrzczenie dzieci przez sąsiadkę (nie było księdza 002 ok. 5 min

Wspólne modlitwy wśród sąsiadów 002 ok. 8 min

Aresztowanie ojca w 1937 roku 002 ok. 11 min

Przyjazd księdza Aleksandra z Żytomierza przed 1990 roku 002 ok. 12 min

Budowa kościoła w Lelczycach 002 ok. 14 min

Praca dzieci w kołchozie 002 ok. 18 min

Aresztowanie ojca w 1937 roku 002 ok. 23 min

Wybuch elektrowni w Czarnobylu 002 ok. 26 min

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl