Urodziła się 13 kwietnia 1933 w Wikszanach, Rumunia. Jej rodzice (Zofia i Józef) zajmowali się gospodarstwem rodzinnym. Katarzyna Majewski miała dwie siostry i brata. Najstarsza siostra – Olga, zmarła po wojnie z powodu panującego tyfusu. W czasie wojny wraz z całą rodziną została ewakuowana z Wikszan do Seretu. Katarzyna Majewski ukończyła trzy klasy szkoły podstawowej. Całe życie pracowała na roli. Na początku lat 70. wyszła za mąż, urodziła trójkę dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2340
data nagrania: 25.06.2011
długość nagrania: 00:37:00
kraj: Rumunia
miejscowość: Wikszany (Vicșani)
autor nagrania: Kozłowska Agnieszka
Majewski Katarzyna
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2340_Majewski_Katarzyna_01
Narodziny w Wikszanach; polska wioska – Wikszany; decyzja o pozostaniu w Rumunii; rodzice Katarzyny Majewski; praca w gospodarstwie; śmierć starszej siostry na tyfus;

[00:05:00, 01]
Rozpoczęcie nauki przed wojną; początek wojny i wkroczenie Rosjan; ewakuacja do Seretu; decyzja o pozostaniu na Bukowinie po wojnie;

[00:10:00, 01]
Pobyt Rosjan w Wikszanach; dawna nazwa Wikszan – Ruda;

[00:15:00, 01]
Refleksja na temat starości i warunków życia codziennego;

[00:00:00] AHM_PnW_2340_Majewski_Katarzyna_02
Szkoła po zakończeniu wojny; zakończenie nauki w szkole – pomoc w gospodarstwie domowym; ukończenie trzech klas; spotkania młodzieży w Domu Polskim; nabożeństwa majowe w kościele;

[00:05:00, 02]
Wieczory taneczne w Domu Polskim; msze święte w języku polskim (kiedyś) i rumuńskim (teraz); problem z nauką języka rumuńskiego;

[00:10:00, 02]
Zanikanie języka polskiego w Wikszanach; Żydzi mieszkający przed wojną w Serecie; wyrabianie płótna na ubrania; ewakuacja wsi w czasie wojny;

[00:15:00, 02]
Wyjście za mąż na początku lat 70,; narodziny trójki dzieci; życie codzienne w okresie rządów Ceaușescu; przyjazd dziadków Katarzyny Majewski do Rumunii.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl