Portret Jadwiga Matwiejczuk
Urodziła się 4 lipca 1931 we wsi pod Żytomierzem na Ukrainie. Od 1933 roku zamieszkała z rodzicami w Żytomierzu. Ojciec przed rewolucją 1917 roku pracował jako sekretarz w sądzie, a po zamieszkaniu w Żytomierzu jako stróż. Matka pracowała jako urzędniczka na kolei. Przed wojną ukończyła 3 klasy rosyjskiej szkoły powszechnej. Na czas okupacji przerwała edukację. Starsza siostra wstąpiła do Wojska Polskiego, a po wojnie zamieszkała w Polsce. Od 1946 roku Jadwiga Matwiejczuk pracowała w szwalni. Wyszła za mąż w 1950 roku i urodziła dwie córki.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0733
data nagrania: 08.06.2008
długość nagrania: 01:03:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Żytomierz (Żytomyr)
autor nagrania: Komperda Joanna
Matwiejczuk Jadwiga
Streszczenie relacji z minutnikiem

Krótka historia rodziny (ślub rodziców w 1913 r., rewolucja, głód, życie na wsi, przeprowadzka do Żytomierza w 1933 r., życie religijne) 001 1 min

Losy rodziny, warunki życia w latach 30. i panująca bieda 001 5 min

Praca zawodowa rodziców, pierwsze wspomnienia z dzieciństwa 001 10 min

Wielki Głód, warunki życia w czasie głodu i trzymanie krowy w domu (strach przed kradzieżami) 001 15 min

Rozmawianie w domu w j. polskim, poczucie tożsamości 001 25 min

Okres przedwojenny (pochodzenie dziadka z Wołynia, sieroce losy babci, praca rodziców, siostra w Wojsku Polskim, rewolucja 1917 r., kolektywizacja, pierwsze wspomnienie, praca, Wielki Głód, matka, język, życie religijne) 001 5 min

Okres okupacji niemieckiej (pierwszy dzień wojny, siostra w Wojsku Polskim, zdobywanie żywności, Żydzi) 002 17 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl