Urodziła się w 1926 roku w Radłowicach roku jako najmłodsza z rodzeństwa. Miała trzech braci i jedną siostrę. Jej ojciec był Ukraińcem, a matka Polką. Przed wojną ukończyła siedem klas szkoły podstawowej. W swojej rodzinnej miejscowości przeżyła cały okres okupacji. Od 1947 roku pracowała w  kołchozie. Cztery lata później wyszła za mąż. Przez całe życie mieszkała w Radłowicach koło Sambora.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0209
data nagrania: 23.08.2006
długość nagrania: 01:14:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Radłowice (Raliwka )
autor nagrania: Bronowicki Michał
Maśnik Teresa
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0209_Maśnik_Teresa_01
Historia rodziny przed wybuchem wojny; zajęcie rodziców - prowadzenie własnego gospodarstwa;

[00:05:00, 01]
Wkroczenie Armii Czerwonej i masowe deportacje ludności polskiej z Samborszczyzny w głąb ZSRR;

[00:15:00, 01]
Przebieg wycofywania się Sowietów z Sambora w trakcie wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 roku i związane z tym zbrodnie;

[00:30:00, 01]
Masowe morderstwa ludności; moment odkrycia ofiar przez ocalałych mieszkańców;

[00:00:00] AHM_PnW_0209_Maśnik_Teresa_02
Stosunki polsko-żydowskie podczas okupacji; codzienność życia rodziny w okresie wojny; przebieg likwidacji getta w Samborze;

[00:05:00, 02]
Przebieg masowych mordów dokonanych przez Niemców na ludności żydowskiej w okolicach Radłowic i reakcji polskich sąsiadów na te wydarzenia;

[00:15:00, 02]
Działalność UPA na terenie powiatu samborskiego; przeżycia własnej rodziny podczas napadów banderowców; styczność z ukraińskimi nacjonalistami;

[00:25:00, 02]
Ponowne wkroczenie wojsk sowieckich na teren Sambora; represje wobec ludności polskiej;

[00:30:00, 02]
Sytuacja rodzinna w czasie przesiedleń Polaków na tereny ziem odzyskanych; ostateczna decyzja o pozostaniu w Radłowicach; codzienność życia powojennego w ZSRR; praca w kołchozie od 1947 roku.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl