Portret Izabela Moszko
Urodziła się 21 listopada 1921 we Włodawie. Jej ojciec, Edward Minogo, był rotmistrzem nagrodzonym w czasie I wojny światowej orderem Virtutti Militari, który przybył do Polski wraz z armią Hallera z Francji. W 1924 roku, po śmierci matki, razem z siostrą i ojcem przeniosła się na Wileńszczyznę (do Czejkinii) do swojej ciotki, Adeli Zaniewskiej. Ciotka ta dzierżawiła tam majątek i odtąd zajęła się wychowywaniem i kształceniem adoptowanych przez siebie córek. Izabela Moszko przyjęła nazwisko ciotki – Znaniewska.  Od 1932 roku uczęszczała do Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Wilnie, następnie w 1938 roku ciotka wysłała ją do Warszawy do trzyletniego Liceum Pedagogicznego. W momencie wybuchu wojny Izabela Moszko zakończyła pierwszy rok w tej szkole i przeniosła się do ciotki w rejon Nowych Święcian. Okres wojny przeżyła z ciotką i siostrą, a w czasie okupacji sowieckiej pracowała na kolei. Niemcy przed wycofaniem się spalili ich dom, a siostra zmarła w 1946 roku. W tym samym roku Izabela Moszko wyszła za mąż za pracownika kolei. W 1960 roku rozpoczęła pracę w stołówce w Nowych Święcianach i tam pracowała do momentu przejścia na emeryturę.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1930
data nagrania: 26.09.2010
długość nagrania: 01:03:00
kraj: Litwa
miejscowość: Nowe Święciany (Švenčionėliai)
autor nagrania: Derezińska-Osiecka Magdalena
Moszko Izabela
Streszczenie relacji z minutnikiem

Dzieciństwo, rodzice, choroba i śmierć mamy; 001 ok. 1 min

Codzienność przedwojenna, edukacja w Warszawie i Wilnie; 001 ok. 2 min

Okupacja sowiecka 1939r., losy babci; 001 ok. 3 min

Okupacja niemiecka, ukrywają się przed wywózkami na przymusowe roboty; 001 ok. 6 min

Okupacja sowiecka, babcia szczęśliwie uniknęła wywiezienia na Sybir; 001 ok. 6 min

Łapanki, rola Łotyszów i Litwinów, kolaboracja z Niemcami; 001 ok. 8 min

Problemy w znalezieniu pracy w czasie wojny i po wojnie ze względu na arystokratyczne pochodzenie; 001 ok. 10 min

Lata powojenne, praca męża, wychowywanie dzieci; 001 ok. 12 min

Edukacja w Wilnie, życie codzienne przed wojną w Wilnie; 001 ok. 16 min

Życie codzienne na Wileńszczyznie, wyjazdy do znajomych w gości; 001 ok. 20 min

O J.Piłsudskim, obchody jego śmierci w Wilnie; 001 ok. 21 min

O gimnazjum w Wilnie, życie codzienne uczennic; 001 ok. 24 min

O przyjazdach koleżanek na wakacje w rejon święciański, babcia organizuje kolonie letnie; 001 ok. 26 min

Losy babci po wojnie; 001 ok. 27 min

O synu, wnukach, prawnukach; 001 ok.29 min

Okres wojny, praca męża na kolei; 001 ok. 30 min

Życie codzienne przed wojną w rejonie Nowych Święcian, koncerty i rozrywka; 001 ok. 32 min

Jak spędzała wakacje przed wojną; 001 ok. 33 min

Śmierć mamy, losy ojca – rotmistrza nagrodzonego Virtutti Militari, który zmarł w 1927r w Łodzi; 001 ok. 36 min

O relacjach polsko-żydowskich przed wojną, wzajemna pomoc i współżycie; 001 ok. 40 min

Okupacja niemiecka, spalenie domu rodzinnego, paraliż i śmierć siostry; 001 ok. 42 min

Motywy pozostania na Litwie po wojnie; 001 ok. 46 min

Życie w przedwojennej Warszawie, szkoła, czas wolny, porównanie przedwojennego Wilna i Warszawy; 001 ok. 51 min

Moment wybuchu wojny, wejście Sowietów; 001 ok. 56 min

Wojna niemiecko-sowiecka 1941r., warunki życia żołnierzy sowieckich w niewoli niemieckiej; 001 ok. 58 min

Relacje Polaków z okupantem niemieckim, życie codzienne w czasie okupacji; 001 ok. 60 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl