Portret Izabela Mickiewicz
Urodziła się w rejonie Kowna w dworze Żejmy (Republika Litewska). Jej rodzice posiadali majątek ziemski (70 hektarów). W 1945 nie udało im się wyjechać do Polski pomimo udania się na granicę. Do wybuchu wojny ukończyła 4 klasy szkoły podstawowej w języku polskim, następnie kontynuowała naukę (w języku litewskim) w Wilnie, a od 1944 roku w Kownie, gdzie przeniosła się z rodziną. Pracowała jako pracowniczka administracji - w stacji meteorologicznej i następnie w zakładzie szewskim. W 1955 roku wyszła za mąż.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1672
data nagrania: 24.06.2007
długość nagrania: 01:51:00
kraj: Litwa
miejscowość: Kowno (Kaunas)
autor nagrania: Madoń-Mitzner Katarzyna
Mickiewicz Izabela
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1672_Mickiewicz_Izabela_01
Dzieciństwo w majątku na Kowieńszczyźnie; próba wyjazdu do Polski w 1945 roku; zamknięcie granic i brak możliwości wyjazdu;

[00:10:00, 01]
Korzenie rodzinne; majątek rodzinny; pochodzenie rodziców;

[00:20:00, 01]
Wspomnienia związane z domem rodzinnym; spalenie majątku w czasie przesuwania się frontu;

00:25:00, 01
Strach przed wywózką (koniec wojny); wspomnienie brata zmarłego przed wojną;

[00:00:00] AHM_PnW_1672_Mickiewicz_Izabela_02
Wspomnienie rodziców; dom i ogród; wymiana książek między rodzinami ziemiańskimi;

[00:10:00, 02]
Odwiedziny w zaprzyjaźnionych majątkach;

[00:15:00, 02]
Dożynki; zwyczaje na wsi; wyjazdy do Janowa z ojcem; jazda konna w dzieciństwie;

[00:30:00, 02]
Krawcowa przyjeżdżająca do majątku; miejscowy lekarz; Zagłada Żydów; ukrywanie żydowskiej rodziny w stodole;

[00:00:00] AHM_PnW_1672_Mickiewicz_Izabela_03
Wybuch wojny w 1939 roku; przyjmowanie uchodźców w majątku; wyjazd do Wilna;

[00:15:00, 03]
Kontynuacja nauki szkolnej; wrażenia związane z pobytem w Wilnie; tęsknota za domem;

[00:25:00, 03]
Poznanie przyszłego męża; praca zawodowa; życie codzienne; życie religijne;

[00:00:00] AHM_PnW_1672_Mickiewicz_Izabela_04
Wygląd rodzinnego domu.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl