Portret Urszula Marcinkowska
Urodziła się 3 listopada 1931 w Jazłowcu w rodzinie polsko-ukraińskiej. Jej matka była Polką, ojciec zaś Ukraińcem. W czasie trzymiesięcznych walk frontowych II wojny światowej Urszula Marcinkowska wraz z rodziną została ewakuowana z Jazłowca do Sokołowa. Skończyła jedenaście klas szkolnych, w tym dwie w szkole polskiej u sióstr niepokalanek w Jazłowcu, pozostałe w szkole ukraińskiej (ostatnie cztery zaocznie). W 1950 roku rozpoczęła pracę księgowej w jazłowieckim kołchozie. W 1950 roku wyszła za mąż, biorąc potajemny ślub kościelny.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1886
data nagrania: 23.07.2010
długość nagrania: 00:30:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Jazłowiec (Jazłoweć)
autor nagrania: Komperda Joanna
Marcinkowska Urszula
Streszczenie relacji z minutnikiem

Najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa (edukacja w szkole polskiej i ukraińskiej); 001 ok. 1 min

Dom rodzinny (życie w rodzinie mieszanej, kultywowanie tradycji rzymsko- i grekokatolickiej); 001 ok. 2 min

Przedwojenny Jazłowiec (życie religijne, koronacja obrazu Matki Bożej, Ormianie, Żydzi, krótko o zwyczajach polskich); 001 ok. 3 min

II wojna światowa (ewakuacja do Sokołowa, front, zaminowanie, żołnierze niemieccy, klasztor niepokalanek, banderowcy); 001 ok. 10 min

Przesiedlenia powojenne (wyjazd rodziny, decyzja o pozostaniu w Jazłowcu ponieważ ojciec i brat byli narodowości ukraińskiej); 001 ok. 16 min

Edukacja (szkoła ukraińska, szkoła polska przed wojną) 001 ok. 18 min

Praca zawodowa (praca buchaltera w kołchozie, organizacja kołchozu); 001 ok. 19 min

Życie religijne (losy klasztoru, zrujnowanie kościoła polskiego i cerkwi, wyjazdy do cerkwi prawosławnej w Browarze, tajny ślub, brak przynależności do Komsomołu, chrzciny); 001 ok. 22 min

Polacy w Jazłowcu (narodowość polska w paszporcie, rodziny pozostałe w Jazłowcu, obecne życie); 001 26 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl