Portret Maria Mikucka
Urodziła się 2 lipca 1931 roku w Puszczy Nalibockiej, jako jedno z dwojga dzieci Marii i Bronisława Arciszewskich. Ojciec był gajowym - zajmował dobrą, rządową posadę. Oprócz tego prowadzili też gospodarstwo rolne. Przed wojną Bronisław Arciszewski zmarł, a Maria Arciszewska wyszła powtórnie i przeprowadziła się do Iwieńca, gdzie kupiła dom. Mieli trójkę dzieci. Maria Mikucka przed wybuchem wojny ukończyła jedynie pierwszą klasę szkoły podstawowej. Podczas okupacji niemieckiej, w 1941 roku, zginął jej rodzony brat Tomasz. Wojnę spędziła wraz z rodzicami w Iwieńcu oraz w Chomiczach - rodzinnej wsi ojczyma. Po wojnie ukończyła dziesięć klas, a w 1953 roku wyszła za mąż za Leonarda Mikuckiego, z którym miała czwórkę dzieci. W 1963 roku poszła na trzyletnie kursy przygotowujące do roli wychowawczyni, po czym objęła posadę w sanatorium, gdzie pracowała przez przeszło trzydzieści lat (do momentu przejścia na emeryturę).

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1296
data nagrania: 20.06.2009
długość nagrania: 01:21:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Iwieniec (Iwianiec)
autor nagrania: Kozłowska Agnieszka
Mikucka Maria
Streszczenie relacji z minutnikiem

Intro 001 00:01-0:13 min

Dzieciństwo, dom, rodzina 001 0:14-12:40 min

Wygląd sklepu jubilerskiego pana Bibika 001 12:41-13:56 min

Koligacje rodzinne, drugie zamążpójście matki Marii Mikuckiej 001 13:57-16:25 min

Szkoła, nauka języka polskiego, okupacja sowiecka, niemiecka 001 16:26-20:03 min

KOP 001 20:04-21:08 min

Okupacja rosyjska 001 21:09-22:42 min

Struktura narodowościowa w Nalibokach, Iwieńcu 001 22:43-22:54 min

Holokaust 001 22:54-26:02 min

Partyzanci 001 26:03-27:42 min

Zsyłka na Syberię, rozkułaczenie 001 27:43-28:40 min

Wywózki do Niemiec na roboty przymusowe, walki partyzantów z Niemcami 001 28:41-31:20 min

Kułactwo 001 31:21-33:08 min

Edukacja 001 33:09-34:21 min

Warunki żywnościowe podczas wojny 001 34:22-36:36 min

Okupacja niemiecka 001 36:37-39:44 min

Rozbieranie kościołów i cerkwi 001 39:45-41:56 min

Rozebranie dwóch kościołów w Iwieńcu i przemianowanie ich odpowiednio na bibliotekę im. Lenina i skład z maszynami rolniczymi 001 41:57-44:04 min

Odrodzenie Kościoła po 1990 roku 001 44:05-45:55 min

Ukrycie obrazu Matki Boskiej Miłosierdzia Bożego w kaplicy w czasie niszczenia kościołów przez sowietów 001 45:55-48:38 min

Ukrycie obrazu Matki Boskiej Miłosierdzia Bożego w kaplicy w czasie niszczenia kościołów przez sowietów 002 00:01-1:50 min

Powstanie w Iwieńcu 002 1:51-8:48 min

Wywózka na roboty przymusowe do Niemiec 002 8:49-9:37 min

Przeprowadzka do wsi Chomicze, powrót do Iwieńca 002 9:38-10:16 min

Palenie Iwieńca, Legiony Polskie (AK) 002 10:17-12:44 min

Wyjście za mąż, konspiracyjny ślub 002 12:44-14:06 min

Donos do bolszewików lokatora Mikuckich 002 14:07-16:28 min

Praca, ślub, dzieci 002 16:29-18:52 min

Pochody pierwszomajowe, religijność Mikuckich 002 18:53-21:40 min

Opowieść o rodzicach 002 21:41-24:56 min

Ukrycie obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej w kapliczce 002 24:57-25:37 min

Stosunki polsko- żydowskie 002 25:38-26:20 min

Codzienność powojenna, walka o odzyskanie kościołów 002 26:21-32:14 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl