Portret Maria Mazur
Urodziła się 27 maja 1922 we wsi Żerebieckie koło Dołbysza. Jej rodzicami byli Józefa (z domu Dąbrowska) oraz Józef Malinowscy. Miała dwie siostry Bronisławę i Jadwigę oraz brata Stanisława, który zginął podczas II wojny światowej. W 1934 roku, ze względu na panujący głód rodzina przeniosła się do Żytomierza. W czasie wojny Maria Mazur wraz z siostrami ukrywała się przed wywózką na roboty przymusowe do Rzeszy. W tym czasie wyszła za mąż i urodziła syna. Po wojnie pracowała jako telefonistka.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0726
data nagrania: 08.06.2008
długość nagrania: 00:52:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Żytomierz (Żytomyr)
autor nagrania: Żłobecka Karolina
Mazur Maria
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnienia z dzieciństwa i młodości (zmiana warunków życia po kolektywizacji, Wielki Głód, ukończyła 4 klasy polskiej szkoły, praca ojca w Żytomierzu na początku lat 30., areszty i represje lat 30., represje wobec księży, ksiądz Stanisław Jachniewicz, przywrócenie kościołów podczas okupacji niemieckiej) 001, ok. 1 min

Wojna (początek wojny, okupacja niemiecka, obawa o wywóz do Niemiec, wejście Armii Czerwonej, ponowne represje) 001, ok. 3 min

Życie codzienne po wojnie (praca zawodowa, małżeństwo z przymusu, opowieści o synu i synowej) 001, ok. 5 min

Dom rodzinny (dane rodziców, życie codzienne w Żerebieckiem, a następnie Żytomierzu, rodzice, polska szkoła) 001, ok. 7 min

Życie w Żerebiecku (stosunki polsko-ukraińskie, wiara, polska szkoła, Polacy we wsi, święta, Kościół, zwyczaje domowe) 001, ok. 12 min

Represje (Wielki Głód, represje 1937 roku, areszty) 001, ok. 23 min

Okupacja niemiecka (początki wojny, Niemcy, praca w szpitalu, Żydzi w Żytomierzu, warunki życia w czasie wojny – jedzenie, praca, wejście Sowietów, partyzanci) 001, ok. 31 min

Życie po wojnie (praca telefonistki, uczenie syna i wnuków polskiej mowy, odwiedziny u siostry we Wrocławiu, Kościół w Żytomierzu, dom rodzinny) 001, ok. 39 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl