Portret Małgorzata Maksymowicz
Urodziła się 1 marca 1942 w Szczuczynie, parafia Wasiliszki. W 1951 roku rodzina przeniosła się do wsi Kobrowce, do działającego tam kołchozu. Po dziesięcioletniej szkole powszechnej Małgorzata Maksymowicz skończyła roczny kurs dla pielęgniarek i do 1963 roku pracowała w szpitalu w Ostrynie. Następnie, po sześciu latach studiów w Mińsku, zdobyła wyższe wykształcenie medyczne. Pracowała jako chirurg w grodzieńskim szpitalu.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0428
data nagrania: 01.07.2007
długość nagrania: 01:02:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Grodno
autor nagrania: Urbanek Joanna
Maksymowicz Małgorzata
Narracja:

AHM_PnW_0428_Maksymowicz_Małgorzata_01
- Rodzina, rodzinna parafia, Kościół i nauka języka polskiego, wychowanie religijne, święta rodzinne i religijne;

- Praca w kołchozie, jego organizacja;

- Wojna, Rosjanie (wspomnienie o rosyjskich parobkach);

- Edukacja (egzaminy wstępne do Wyższej Szkoły Medycznej w Grodnie i studia w Mińsku), sport (sekcja akademicka koszykówki);

- Koniec studiów, małżeństwo praca;

- Kołchoz (święta ludowe i religijne, oficjalne obchody uroczystości sowieckich, administracja kołchozu, życie kulturalne);

- Wojsko radzieckie, parobkowie rosyjscy;

- Wyludnianie się wsi, migracje do miast.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl