Urodziła się 23 maja 1925 we wsi Czarny Ostrów w obwodzie chmielnickim Ukraińskiej SRR. W latach 30. rodzina została poddana represjom: ojca Genowefy Mysłowskiej aresztowano, a resztę rodziny wyrzucono z domu. Ukończyła pięć klas szkoły podstawowej we wsi Czarny Ostrów. W czasie okupacji niemieckiej Genowefa Mysłowska została wysłana na roboty do Niemiec, gdzie przebywała do końca wojny. Pracowała w gospodarstwie rolnym. W 1948 roku wyszła za mąż. W latach 60. przeprowadziła się do Kamieńca Podolskiego.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0760
data nagrania: 16.05.2008
kraj: Ukraina
miejscowość: Kamieniec Podolski (Kamjaneć-Podilśkyj)
autor nagrania: Filipkowski Piotr
Mysłowska Genowefa
Streszczenie relacji z minutnikiem

Rodzeństwo, zamążpójście i przeprowadzka do Kamieńca Podolskiego. 001 ok. 1 min

Rodzinna wieś Czarny Ostrów i zakaz mówienia po polsku. 001 ok. 3 min

Zabranie domu i majątku przez Sowietów i uwięzienie ojca. 001 ok. 5 min

Rodzeństwo i dwie rodziny żydowskie we wsi. 001 ok. 7 min

Praca ojca w fabryce i represje wobec ojca. 001 ok. 8 min

Przymusowe roboty w Niemczech i powrót do domu. 001 ok. 11 min

Praca w kołchozie i zamążpójście. 001 ok. 15 min

Przeprowadzka do Kamieńca (lata 60-te). 001 ok. 17 min

Życie religijne za Sowietów – jeżdżenie na msze w niedziele. 001 ok. 18 min

Kościoły katolickie w Kamieńcu. 001 ok. 20 min

Dzieci p. Mysłowskiej i chodzenie do kościoła. 001 ok. 22 min

Wyjazdy córki na pielgrzymki. 001 ok. 27 min

Modlitwa po polsku i polska tożsamość. 001 ok. 29 min

Współczesne życie w Kamieńcu. 001 ok. 32 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl