Portret Piotr Mierzejewski
Urodził się w 1935 roku w polskiej rodzinie w posiołku pod Nowogrodem Wołyńskim na Żytomierszczyźnie na terenie zlikwidowanej w tym samym roku Marchlewszczyny (Polski Rejon Narodowy im. Juliana Marchlewskiego). W 1938 roku ojciec Piotra Mierzejewskiego – Kazimierz został skazany i osadzony w łagrze, z którego nigdy nie powrócił. W czasie niemieckiej okupacji matka poszła do radzieckiej partyzantki, a Piotr Mierzejewski został w domu swoich dziadków. Po wojnie uczył się w technikum leśnym w Krzemieńcu, które skończył w 1951 roku. W 1955 roku rozpoczął służbę wojskową i służył na Syberii, następnie przyjechał do Kostopola, gdzie ojczym Piotra Mierzejewskiego dostał pracę dyrektora szklanej huty. Ożenił się, miał dwie córki.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1987
data nagrania: 07.09.2010
długość nagrania: 00:53:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Kostopol (Kostopil)
autor nagrania: Piłat Anna
Mierzejewski Piotr
Streszczenie relacji z minutnikiem

Przedwojenne wspomnienia z Żytomierszczyzny; 001 ok. 1 min

Represje sowieckie w latach 30.; 001 ok. 2 min

Przedwojenne wspomnienia z Żytomierszczyzny; 001 ok. 6 min

Wejście armii niemieckiej 001 ok. 8 min

Odbudowywanie parafii w Kostopolu; 001 ok. 11 min

Prześladowania Polaków na Żytomierszczyźnie, lata 30.; 001 ok. 13 min

Pierwszy dzień wojny; 001 ok. 18 min

Małżeństwa mieszane przed wojną; 001 ok. 23 min

Likwidacja Marchlewszczyzny; 001 ok. 26 min

Radziecka partyzantka; 001 ok. 31 min

Kolektywizacja; 001 ok. 45 min

Służba w armii na Syberii; 001 ok. 41 min

Kostopol druga połowa lat 40.; 001 ok. 50 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl