Portret Janina Mickiewicz
Urodziła się 11 sierpnia 1918 w Zaraczu, pod Brasławiem. Rodzice mieli 10 ha gospodarstwo. Janina Mickiewicz chodziła do polskiej szkoły w Zaraczu, gdzie skończyła 7 klas. W 1938 roku wyszła za mąż. Wojnę przeżyła w Zaraczu. Po wojnie pracowała 25 lat w kołchozie. Na emeryturę przeszła w 1966 roku. Od 1990 roku była wdową. Dwa lata po śmierci męża przeniosła się do domu swojego syna w Brasławiu.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0385
data nagrania: 25.05.2007
długość nagrania: 01:53:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Brasław (Brasłau)
autor nagrania: Gałęziowski Jakub
Mickiewicz Janina
Streszczenie relacji z minutnikiem

I okupacja sowiecka 001 02.50-03.31; 002 27.00-29.16 min

Opis szkoły w Zaraczu 002 05.12-06.06; 004 00.20-04.05 min

Spotkania z Niemcami 002 30.55-33.03 min

Życie w kołchozie 002 01.52-03.48 min

Zagłada Żydów w Brasławiu 002 01.52-03.48 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl