Urodził się w 1930 roku we wsi Greczany (okolice miasta Chmielnicki), w ówczesnej Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. Miał troje rodzeństwa – siostry Annę (ur. 1910) i Teofilę (ur. 1916) oraz braci Władysława (ur. 1907) i Błażeja (ur. 1918). Na początku lat 30. została wywieziona rodzina jego siostry Anny. Po śmierci Anny jej trojgiem dzieci zaopiekowali się rodzice Michała Medlakowskiego. W styczniu 1937 roku jego ojciec Błażej został aresztowany i zastrzelony. Matka zmarła w 1943 roku. Po śmierci matki, Michała Medlakowskiego oraz młodszych kuzynów wychowywała siostra Teofila, która wraz z mężem wyjechała w 1946 roku do Polski. Brat Błażej zamieszkał w Kaliningradzie. Michał Medlakowski po wojnie pracował jako woźnica, szewc i robotnik w zakładach mechanicznych, utrzymując swoich siostrzeńców. Po śmierci małżonki zamieszkał ze swoim synem i jego rodziną w Greczanach.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1523
data nagrania: 29.08.2009
długość nagrania: 02:07:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Greczany (Chmielnicki)/Hreczany (Chmelnyćkyj)
autor nagrania: Medlakowski Michał
Nowakowska Agnieszka
Streszczenie relacji z minutnikiem

Kolektywizacja wsi, tworzenie kołchozu; 001 ok. 1 min

Aresztowanie ojca; 001 ok. 2 min

Losy rodziny (wywózka rodziny siostry Anny, śmierć matki, wyjazd brata do obwodu Kaliningradzkiego, wyjazd siostry i jej rodziny do Polski); 001 ok. 3 min

Życie po wojnie; 001 ok. 9 min

Opowieść o dziadku ze strony matki (urodził się ok. 1840 roku); 001 ok. 11 min

Jak Polacy znaleźli się w okolicach Chmielnickiego; 001 ok. 12 min

Dziakowie (rolnicy, zmarli przed rewolucją); 001 ok. 14 min

Tworzenie kołchozu w Greczanach w latach 30. (kolektywizacja ziemi, głód, praca rodziców); 001 ok. 16 min

Życie i praca w kołchozie w trakcie II wojny światowej; 001 ok. 21 min

Język codziennych rozmów w otoczeniu Michała Medlakowskiego – teraz i w czasach Związku Radzieckiego; 001 ok. 22 min

Ukraińcy w Greczanach i w okolicznych wioskach przed wojną 001 ok. 26 min

Obecność polskiej kultury w Greczanach przed wojną (gazeta „Głos Ludowy”, szkoła, Dom Ludowy); 001 ok. 27 min

Zabawy dzieci; 001 ok. 28 min

Żydzi w Greczanych i Chmielnickim w czasie wojny (utworzenie i likwidacja getta); 001 ok. 30 min

Przemyślenia dotyczące powstania warszawskiego, likwidacji oficerów polskich przez władze radzieckie; 001 ok. 33 min

Wyburzenie kościoła w Chmielnickim w 1936 roku; 001 ok. 34 min

Życie religijne przed wojną i w czasie wojny (msze w okolicznej kaplicy po 1936 roku, księża przywożeni z Węgier w trakcie okupacji niemieckiej); 001 ok. 35 min

Aresztowanie ojca i próby uzyskania informacji o jego losach; 002 ok. 4 min

Przedwojenna szkoła (budynek, nauczyciele, język nauczania, podręczniki, uczniowie, święta); 002 ok. 9 min i 14 min

Nauka po wojnie w szkole wieczorowej (nauczyciele, język nauczania); 002 ok. 11 min

Wojna i okupacja niemiecka (Boże Narodzenie, kontakty z Niemcami, pierwszy dzień wojny, grabież Chmielnickiego na początku wojny); 002 ok. 22 min, 003 ok.1 min.

Życie w niedostatku przed wojną i po wojnie (zdobywanie ubrań, obuwia, szycie walonek, wyposażenie domu); 003 ok. 6 min.

Kontakt z kulturą polską (polskie książki w domu, nauka czytania w języku polskim); 003 ok. 17 min.

Koniec wojny (bombardowanie okolic Chmielnickiego); 003 ok. 20 min.

Sytuacja rodzinna po wojnie (śmierć matki w 1943 roku, życie w rodzinie siostry, wyjazd siostry do Polski po wojnie, opieka nad młodszymi kuzynami); 003 ok. 22 min

Praca zarobkowa (praca w charakterze woźnicy, szewca, praca w zakładzie metalurgicznym); 003 ok. 27 min, 004 ok. 1 min

Głód w 1947 roku (przyjazdy ludzi ze wschodu Ukrainy w poszukiwaniu żywności, wyprawa w okolice Kamieńca po jedzenie, susza przed 1947 rokiem); 004 ok. 4 min

Opowieść o bracie Błażeju (przedwojenny nauczyciel, w 1946 wyjeżdża do Kaliningradu, pracuje w składzie węgla, dorabia sprzedażą warzyw z przydomowej działki); 004 ok. 12 min

Śmierć Stalina; 004 ok. 20 min

Zdobywanie żywności przed wojną (kupowanie chleba, ceny, wypiekanie pieczywa w domu); 004 ok. 21 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl