Portret Jadwiga Moskwitina
Urodziła się w 1924 roku w Chodorkowie. W domu rodzinnym rozmawiano tylko po polsku. Lata 1932–33 spędziła w Korosteniu, gdzie szczęśliwie całej rodzinie udało się przeżyć Wielki Głód. Od 1933 roku rodzina cała rodzin mieszkała w Mariupolu nad Morzem Azowskim. Po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej, cała rodzina została pozbawiona środków do życia. Mama pani Jadwigi zdecydowała, że trzeba dotrzeć do Berdyczowa, do jej brata. Miała nadzieję, że u niego łatwiej będzie przetrwać wojnę. Do Berdyczowa udało się dotrzeć rodzinie po miesiącu marszu. Jadwiga Moskwitina tylko rok mieszkała w Berdyczowie. Lata 1942–45 spędziła na robotach przymusowych koło Lubeki. Po powrocie do ZSRR zaczęła studia pedagogiczne. Została nauczycielką matematyki. Najpierw pracowała w szkole w Izmaile, następnie w Fastowie. Wyszła za mąż, urodziła córkę. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1057
data nagrania: 04.06.2008
długość nagrania: 02:08:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Fastów (Fastiw)
autor nagrania: Boral Maciej
Moskwitina Jadwiga
Streszczenie relacji z minutnikiem

Najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa – dziadkowie, rodzice i rodzeństwo, dom 01 ok. 5 min

Wspomnienia z okresu szkolnego – koledzy z klasy, ulubione przedmioty, nauczyciele w kolejnych szkołach 01 ok. 15 min

Wybuch wojny sowiecko-niemieckiej, warunki życia w Mariupolu, piesza wędrówka całej rodziny z Mariupola do Berdyczowa 02 ok. 1 min

Berdyczów pod okupacją niemiecką i sytuacja rodziny pani Janiny 02 ok. 13 min

Pobyt na robotach przymusowych w Niemczech 02 ok. 18 min

Koniec wojny i powrót do ZSRR 03 ok. 1 min

Berdyczów po 1945 roku, studia pedagogiczne i początek pracy nauczycielskiej 03 ok. 10 min

Wielki Głód na południu Ukrainy 04 ok. 10 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl