opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2054
data nagrania: 16.09.2010
długość nagrania: 01:21:00
kraj: Litwa
miejscowość: Wilno (Vilnius)
autor nagrania: Pałka Jarosław
Mołczanowicz Tadeusz
Narracja:

Adres zamieszkania w Wilnie, szkoła powszechna, lekcje prywatne, szkoła polska nr 5 przy Ostrobramskiej (później na Antokolu), kłopoty z j. rosyjskim, przyspieszona nauka rosyjskiego, aby zdać egzamin do szkoły, kolejne klasy i egzaminy, Uniwersytet Stefana Batorego (wówczas inna nazwa) – wydział matematyczny, lekcje w j. rosyjskim, dyplom magistra, skierowanie do pracy w Niemęczynie w szkole średniej (dwa lata), kolejna praca w fabryce maszyn obliczeniowych jako inżynier mechanik a później kierownik grupy, opracowanie programów dla matematyków w instytucie maszyn obliczeniowych; 001 ok. 1 min

Emerytura w wieku 60 lat, samorząd rejonu wileńskiego, kurs miesięczny programowania w Warszawie, opieka nad komputerami i programami (przy wyborach etc.), uniwersytet trzeciego wieku, artykuł napisany o dawnym Wilnie; 001 ok. 10 min

Rodzice (mama gospodyni domowa, ojciec woźny w sądzie), rodzeństwo (siostra i dwóch braci, rodziny braci w Polsce), dom rodzinny zbudowany w 1931 roku, zabawki dziecięce, mama i ojciec, ogród; 001 ok. 17 min

Ulica przedwojennego Wilna, mieszkańcy ulicy, Żydzi, Litwini, wywózki za okupacji sowieckiej, Żydzi zabrani do getta, dokumenty repatriacyjne, wyjazd do Polski braci z rodzinami, wizyty po wojnie w Polsce, wizyty w wielu polskich miastach, parafia św. Rafała, ministrant i zakrystian; 002 ok. 1 min

Szkoła powszechna na ul. Chocimskiej, szkoła na Antokolu, książki w domu rodzinnym, lektury, kontakty z kolegami, radio w domu; 002 ok. 10 min

Wybuch wojny, samoloty, policja litewska, nieodległy sklep, plac targowy, zakupy, przedwojenne Wilno a dzisiejsze Wilno, rozbudowywanie się miasta, pierwsza szkoła, kolejny etap – lekcje prywatne, przewożenie jedzenia ze wsi do Wilna, przejście frontu w 1944 r., brat aresztowany przez sowietów i wywieziony do Workuty; 002 ok. 15 min

Żona absolwentka Instytutu Pedagogicznego, córka, wnuczka, poznanie przyszłej żony, przejście frontu w 1944 r. i chowanie się przed bombami, zniszczenia w mieście, szkoła na Antokolu, droga do szkoły, droga przez rzekę, nauczyciele w szkole (nazwiska), koledzy i koleżanki ze szkoły; 003 ok. 1 min

Sprawa ewentualnego zapisania się do komsomołu a potem do partii komunistycznej, zachowanie bezpartyjności, kursy marksizmu-leninizmu, języki przydatne w pracy zawodowej (głównie litewski), pochody pierwszomajowe w Wilnie, charakterystyka zakładu pracy, znajomi ze szkoły i z pracy; 003 ok. 12 min

Ogrzewanie domu, studnia, kanalizacja ulicy, instalacja elektryczna w domu, spędzanie wolnego czasu, wizyty w operze, poglądy polityczne, rola brata w Armii Krajowej, nastroje po wkroczeniu sowietów w 1939 r., okoliczności walk o Wilno w 1944 r., organizacje polskie za czasów Związku Radzieckiego, chór w Wilnie; 004 ok. 1 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl