opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1429
data nagrania: 20.06.2009
długość nagrania: 01:04:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Iwieniec (Iwianiec)
autor nagrania: Kwiecińska Magdalena
Murawska Maria
Streszczenie relacji z minutnikiem

Najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa (rodzice, szkoła podczas okupacji niemieckiej) 001 ok. 1 min

Okupacja niemiecka 001 ok. 2,5 min

Druga okupacja sowiecka – szkoła białoruska i praca zawodowa 001 ok. 4 min

Rodzina 001 ok. 6 min

Codzienność przedwojenna: relacje polsko-żydowskie, KOP „Iwieniec” 001 ok. 7 min

Pierwsze dni wojny (partyzanci) 001 ok. 14,5 min

Losy Żydów w czasie wojny (getto, rozstrzelanie) 001 ok. 16 min

Okupacja niemiecka (rozstrzelanie Dzierżyńskich, powstanie zbrojne 1943, szkoła) 001 ok. 23 min

Życie religijne w ZSRR (losy dzwonów) 002 ok. 1 min

II wojna - codzienność: partyzanci, niemieccy żołnierze (schronienie w lesie – ucieczka przed pracami przymusowymi, lato 1943) 002 ok. 5 min

Wywózki na Sybir 002 ok. 19,5 min

Czasy ZSRR (repatriacja, edukacja, praca zawodowa) 002 ok. 23 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl