Portret Regina Mieszkowska
Urodziła się 10 czerwca 1922 w Rydze w pochodzącej z Wileńszczyzny polskiej rodzinie Mateusza Karmazo i Urszuli z Hryniewiczów. Miała starszą siostrę. Ojciec pracował w sądownictwie, natomiast matka prowadziła dom. Regina Mieszkowska ukończyła w Rydze katolicką szkołę powszechną oraz gimnazjum. Krótko po maturze (w wieku 19 lat) wyszła za mąż za Daniela Mieszkowskiego, pochodzącego z polskich Inflant. Ukończyła pomaturalną szkołę dla przedszkolanek. Pracowała jako przedszkolanka, opiekunka do dzieci i kasjerka w środkach komunikacji miejskiej. Urodziła dwóję dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1032
data nagrania: 10.08.2008
długość nagrania: 01:42:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Ryga (Rīga)
autor nagrania: Szamruchiewicz Alina
Mieszkowska Regina
Streszczenie relacji z minutnikiem

Pochodzenie i rodzina p. Mieszkowskiej. 001 ok. 1 min

Nauka w katolickiej szkole powszechnej w Rydze. 001 ok. 3. min

Nauka w polskim gimnazjum w Rydze. 001 ok. 4,5. min

Wejście bolszewików do Rygi. 001 ok. 5,5. min

Nauka podczas wojny. 001 ok. 9. min

Działalność podziemnej organizacji związanej z Armią Krajową (podczas okupacji niemieckiej). 001 ok. 12,5. min

Likwidacja szkoły polskiej w Rydze w 1948 r.; życie kulturalne Polaków w Rydze w tym czasie. 001 ok. 14,5. min

Wyjście za mąż i założenie rodziny (1942 r.). 001 ok. 16,5. min

Opowieść o mężu i jego rodzinie. 001 ok. 19. min

Otrzymywanie mleka dla dziecka podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej. 001 ok. 22,5. min

Ucieczka męża z łapanki. 001 ok. 26. min

Dzieci p. Mieszkowskiej – nie znające łotewskiego – posłane do łotewskiej szkoły. 001 ok. 29,5. min

Problemy z językiem łotewskim. 001 ok. 31. min

Kilkakrotne wizyty w Polsce. 001 ok. 32,5. min

Współczesne i dawne czytelnictwo polskie na Łotwie. 002 ok. 1. min

P. Mieszkowska odczuwa głód polskiej książki. 002 ok. 4,5. min

Posyłanie córki na korepetycje z języka polskiego w latach 50. 002 ok. 5,5. min

Niezgoda w środowisku Polaków w Rydze. 002 ok. 8. min

Rodzice p. Mieszkowskiej. 002 ok. 10. min

Życie zawodowe rodziców. 002 ok. 12. min

Opis tradycji świątecznych w rodzinnym domu. 002 ok. 13. min

Dziecięce obchody Świąt Bożego Narodzenia. 002 ok. 16,5. min

Wspomnienia związane z rodziną męża (Łatgalia). 002 ok. 17,5. min

Wspomnienia z grzybobrania. 002 ok. 20. min

Problemy z nauką przedmiotów ścisłych. 002 ok. 22,5. min

Opis egzaminu kończącego naukę w gimnazjum. 002 ok. 25,5. min

Opowieści rodzinne związane z pobytem w Rydze bolszewików (1919 r.). 003 ok. 1. min

Wspomnienia związane z polską szkołą powszechną w Rydze. 003 ok. 5. min

Zabawy dziecięce. 003 ok. 5,5. min

Piosenki/wyliczanki/wiersze z lat dziecięcych. 003 ok. 7. min

Bajki Krasickiego. 003 ok. 10. min

Przedwojenni Żydzi i inne narodowości mieszkające w Rydze. 003 ok. 16,5. min

Aktywne uczestnictwo Łotyszy w eksterminacji Żydów. 003 ok. 19. min

Jeden z ostatnich dni wojny w Rydze – epizod. 003 ok. 23,5. min

Problemy z polską narodowością podczas wojny. 003 ok. 28. min

Rozkułaczanie teścia p. Mieszkowskiej (tworzenie kołchozów). 003 ok. 30. min

Wspomnienia dotyczące rodziny męża. 003 ok. 31,5. min

Edukacja ponadgimnazjalna (przygotowanie do zawodu przedszkolanki); dalsza praca zawodowa. 003 ok. 34,5. min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl