Portret Włodzimierz Maniowski
Urodził się 8 marca 1928 we wsi Czarny Las koło Czortkowa. Ojciec był Ukraińcem, matka Polką (zmarła w czasie okupacji niemieckiej). Rodzina przed wojną prowadziła własne, 24-hektarowe gospodarstwo rolne. Włodzimierz Maniowski uczył się w szkole powszechnej w Wygnance koło Czortkowa, a w czasie okupacji niemieckiej w szkole podstawowej w Czortkowie. Po wkroczeniu do Czortkowa Armii Czerwonej w 1944 roku, ojciec i starszy brat Włodzimierza Maniowskiego wstąpili w jej szeregi. Włodzimierz Maniowski po wojnie pracował w kołchozie w oddziale ochrony, walczył także z partyzantką UPA. Potem zatrudniony był w państwowym przedsiębiorstwie jako kierowca ciężarówki. 12 lat pracował w ciężkich warunkach przy rozwożeniu smoły, a zimą przy odśnieżaniu. Po 38 latach pracy przeszedł na rentę. Ożenił się w 1951 roku, miał dwie córki. W latach 50. wybudował dom w Czortkowie.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1044
data nagrania: 08.09.2008
długość nagrania: 01:12:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Czortków (Czortkiw)
autor nagrania: Pałka Jarosław
Maniowski Włodzimierz
Streszczenie relacji z minutnikiem

Bardzo krótki opis życia rodzinnego przed wojną – 001 ok. 1 min

Praca po wojnie, jako kierowca, trudne warunki (przewożenie smoły, odśnieżanie) – 001 ok. 3 min

Okupacja niemiecka, kontyngenty – 001, ok. 5 min

Kolej i samochody w Czortkowie przed wojną – 001, ok. 9 min

Okres przedwojenny. Żydzi w Czortkowie; gołębie, sklepy, rynek w Czortkowie – 001, ok. 12 min

Seret przed wojną, kąpiele w rzece – 001, ok. 13 min

Wybuch wojny w 1939 roku, przedwojenne wojsko – 001, ok. 14 min

Wkroczenie Armii Czerwonej najpierw w 1939 roku, potem w 1944 – 001, ok. 17 min

Pierwsza okupacja sowiecka w 1939 roku, represje w Czortkowie – 001, ok. 20 min

Zakładanie i praca w kołchozie – 001 ok. 23 min

Wymordowanie Żydów w czasie okupacji niemieckiej – 001 ok. 25 min

Szkoła w Czortkowie w czasie okupacji niemieckiej – 001 ok. 28 min

Czortków w czasie okupacji niemieckiej – 001, ok. 32 min

Represje sowieckie wobec Ukraińców – 002, ok. 1 min

Stosunek władz ukraińskich do kombatantów z Ukraińskiej Powstańczej Armii, krytyka polityki władz ukraińskich dotyczącej tej sprawy – 002, ok. 2 min

Wojna niemiecko-sowiecka – 002, ok. 4 min

Przejście frontu w 1944 roku przez Czortków – 002, ok. 5 min

Założenie kołchozu przez Sowietów po wojnie, praca w kołchozie – 002, ok. 10 min

Zamknięcie kołchozu po upadku Związku Sowieckiego, kradzieże mienia państwowego – 002, ok. 15 min

Przyczyny, z powodu których rodzina nie wyjechała do Polski – 002, ok. 17 min

Małżeństwo, życie codzienne po wojnie – 002, ok. 20 min

Praca jako kierowca ciężarówki, praca w trudnych warunkach – rozwożenie smoły – 002, ok. 21 min

Opowieść o rodzinie, dzieciach i wnuczce, która mieszka w Polsce – 002, ok. 28 min

Życie religijne w Czortkowie w okresie Związku Sowieckiego – 002, ok. 29 min

Kontakty z Polską po wojnie, wyjazdy do Polski, odwiedziny rodziny – 002, ok. 32 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl