Urodziła się w 1925 roku w Drohobyczu w rodzinie polsko-niemieckiej. Po wybuchu wojny i wkroczeniu Armii Czerwonej na Kresy została wysiedlona wraz z rodziną. Mieszkała w Krotoszynie, następnie w Czechach, gdzie pracowała w niemieckiej fabryce zbrojeniowej. Po przejściu frontu znalazła się w amerykańskiej, a następnie sowieckiej strefie okupacyjnej, skąd – rozdzielona od reszty rodziny – wywieziona w głąb ZSRR, uciekła z transportu i przedostała się do Drohobycza. Pracowała w zakładzie krawieckim w Drohobyczu i Stanisławowie, następnie skończyła naukę w Instytucie Niemieckim i wykładała język niemiecki w szkole w Medenicach. Pełniła funkcję prezeski Związku Niemieckiego w Drohobyczu.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0082
data nagrania: 25.08.2006
długość nagrania: 02:03:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Drohobycz
autor nagrania: Jóźwik Artur
Madoń-Mitzner Katarzyna
Modrycka Helena
Streszczenie relacji z minutnikiem:

[00:00:00] AHM_PnW_0083_Modrycka_Helena_01
Urodzenie w Drohobyczu w polsko-niemieckiej rodzinie; wybuch wojny; wkroczenie Armii Czerwonej i wysiedlenie całej rodziny do niemieckiej strefy okupacyjnej;

[00:15:00, 01]
Zamieszkanie u wujostwa Krotoszynie; przesiedlenie rodziny do Czech sudeckich; praca w niemieckiej fabryce zbrojeniowej; przejście frontu i rozdzielenie z rodzicami (odnaleźli się dopiero po 12 latach w Niemczech);

[00:00:00] AHM_PnW_0083_Modrycka_Helena_02
Wywózka transportem w głąb ZSRR z sowieckiej strefy okupacyjnej w 1945 roku; ucieczka z pociągu i powrót w rodzinne strony;

[00:15:00, 01]
Powrót do Drohobycza; praca w zakładzie krawieckim; poznanie przyszłego męża;

[00:25:00, 02]
Praca w zakładzie krawieckim; znajomość języka niemieckiego i decyzja o dalszej nauce; zmiana pracy - zostanie nauczycielką; wykładanie języka niemieckiego w szkole w Miedenicach niedaleko Drohobycza;

[00:00:00] AHM_PnW_0083_Modrycka_Helena_03
Pełnienie funkcji prezesa Związku Niemieckiego w Drohobyczu: organizowanie spotkań, lekcje języka niemieckiego;

[00:10:00, 03]
Odszukanie korespondencji rodzinnej; brak możliwości opuszczenia ZSRR i połączenia z rodziną; dzieci i wnuki Heleny Modrzyckiej.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl