Urodził się  w Kownie w 1930 roku. Jego ojciec Kazimierz Matusewicz był inspektorem finansów i pracował w Kownie. Matka Eulalia z Syronowiczów była drugą żoną Kazimierza, który z pierwszego małżeństwa miał już córkę Janinę (ur. w 1905 roku). Babcia Henryka Matusiewicza – matka jego ojca (żona Władysława Matusewicza) była rodzoną siostrą Stanisława Witkiewicza (Witkiewiczówna z domu).  Ojciec był właścicielem majątku ziemskiego Nowe Gurogi. Henryk Matusiewicz przez pierwsze lata uczył się w domu z matką i korepetytorami. W 1941 roku poszedł do XIII Gimnazjum w Kownie, które skończył w 1945 roku. Po wojnie uczęszczał do technikum, a następnie do Instytutu Technicznego, gdzie skończył studia. Niemal przez całe życie pracował w Instytucie Badawczo-Naukowym, jako radiotechnik. Tam obronił doktorat. W latach przemian zaangażował się w działalność ruchu społecznego Sajudis, a następnie w działalność w Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej. Po rozłamie w partii odszedł od polityki i zaangażował się w prace Towarzystwa Szlachty Litewskiej. Ożenił się, miał dwóch synów.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0402
data nagrania: 26.06.2007
długość nagrania: 01:08:00
kraj: Litwa
miejscowość: Kowno (Kaunas)
autor nagrania: Gałęziowski Jakub
Matusewicz Henryk
Streszczenie relacji z minutnikiem

AHM_PnW_0402_Matusiewicz_Henryk_01
Historia rodu Matusewiczów; opowieść o rodzie rozpoczynająca się od XVI wieku; koligacje rodzinne;

[00:10:00, 01]
Opowieść o dziejach rodziny oraz posiadanym kiedyś majątku ziemskim;

[00:20:00, 01]
Pobyty w Kownie - wspomnienia z dzieciństwa; lata 30. i życie codzienne i rodzinne;

[00:30:00, 01]
Wspomnienie dotyczące widoku palącego się getta w 1944 roku; dym unoszący się nad miastem;

[00:40:00, 01]
Nauka po wojnie: technikum i studia; ślub w 1955 roku; działalność w Towarzystwie Szlacheckim; Związek Polaków w Kownie.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl