Urodziła się w 1934 roku w obwodzie chmielnickim (z domu Liponian). Dwa lata później została wraz z rodziną deportowana do Kazachstanu. Od najmłodszych lat pracowała na roli, pomagając w ten sposób rodzinie zdobyć pożywienie. Po przejściu na emeryturę pomagała w wychowaniu wnuków.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0977
data nagrania: 25.09.2008
długość nagrania: 00:58:00
kraj: Kazachstan
miejscowość: Krasnokijewka
autor nagrania: Kindziuk Anna
Mucharska Maria
Streszczenie relacji z minutnikiem

Deportacja do Kazachstanu, warunki transportu, adaptacja do nowych warunków, problemy mieszkaniowe – 001 1.00-3.55 min

Stosunki polsko-kazachskie – 001 3.35-6.12 min

Język komunikacji między deportowanymi Polakami – 001 6.12-7.28 min

Praca zawodowa rodziców na roli – 001 7.28-8.56 min

Wojna sowiecko-niemiecka – 001 8.56-9.38 min

Szkoła, praca na roli – 001 9.38-13.09 min

Życie religijne – 001 13.09-18.06 min

Relacje między deportowanymi Polakami, przygotowania do świąt – 001 18.06-21.45 min

Wybuch i przebieg wojny – 001 21.45-23.00 min

Święto pierwszego maja w czasie wojny – 001 23.00-23.53 min

Życie w trakcie wojny – 001 23.53-24.10 min

Czas wolny – 001 24.10-25.55 min

Propaganda sowiecka w szkole – 001 25.55-26.21 min

Dzień Zwycięstwa – 001 26.21-27.15 min

Życie w czasie wojny, trudne warunki – 001 27.15-29.07 min

Zmiany na lepsze po zakończeniu wojny – 001 29.07-30.17 min

Deportacja Niemców, Polaków, Czeczenów do Kazachstanu w 1941 roku – 002 0.00-2.28 min

Komendantura – 002 2.28-3.55 min

Deportowani Polacy w 1941 roku – 002 3.55-4.43 min

Śmierć Stalina, rozpad ZSRR – 002 4.43-8.58 min

Spędzanie wolnego czasu – 002 8.58-11.20 min

Praca zawodowa – 002 11.20-13.19 min

Ślub, życie rodzinne – 002 13.19-14.05 min

Święta państwowe – 002 14.05-16.05 min

Pionierzy, Komsomolcy – 002 16.05-17.04 min

Znaczenie Polski w codziennym życiu – 002 17.04-17.50 min

Szansa powrotu do Polski – 002 17.50-19.49 min

Znaczenie Polski dla młodych ludzi z polskimi korzeniami – 002 19.49-21.04 min

Związki Polonii w Krasnokijewkie – 002 21.04-23.39 min

Piosenka „Cztery mile za Warszawą” – 002 23.39-26.13 min

Piosenka (tytuł nieznany) – 002 26.13-28.05 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl