Portret Bronisława Morawska
Urodziła się 2 stycznia 1936 w wiosce Koty pod Nowym Pohostem. Rodzice, Wirgina i Piotr Czepulonek, mieli przed wojną 50 ha gospodarstwo, w którym uprawiali głównie len. Podczas okupacji sowieckiej, obawiając się zesłania z powodu posiadania dużego gospodarstwa, rodzina opuściła dom - wróciła, gdy możliwa okazała się praca w kołchozie. Bronisława Morawska skończyła osiem klas. Przepracowała 38 lat w kołchozie, na poczcie i w fabryce. Wyszła za mąż, urodziła jedną córkę. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0354
data nagrania: 26.05.2007
długość nagrania: 02:10:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Miory
autor nagrania: Stopa Magdalena
Morawska Bronisława
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0354_Morawska_Bronisława_01
Opowieść o rodzinie: matka, Wirgina z domu Żuk (brat mamy Jan Żuk był księdzem w Szarkowszczyźnie);

[00:05:00, 01]
Losy brata matki - zesłanego na Syberię (wydanie wspomnień); zesłany na Sybir; losy ojca - Piotra Czepulonka;

[00:10:00, 01]
Rodzinne gospodarstwo - 50 ha gospodarstwo; praca w gospodarstwie; uprawa lnu przed wojną;

[00:20:00, 01]
Okupacja sowiecka; opuszczenie w domu w obawie przed deportacją; zamieszkiwanie u zaprzyjaźnionych rodzin;

[00:30:00, 01]
Warunki życia w czasie wojny; napady partyzantów; powstanie kołchozów i powrót do rodzinnego domu;

[00:40:00, 01]
Rozpoczęcie nauki w rosyjskiej szkole w Nowym Pohoście; ukończeniu ośmiu klas; samodzielna nauka pisania i czytania po polsku; rozmowy z ojcem po białorusku;

[0:50:00, 01]
Opowieść o pracy matki - tkanie lnu, szycie ubrań i koronek;

[00:00:00] AHM_PnW_0354_Morawska_Bronisława_02
Praca w kołchozie w wieku 11 lat; praca na poczcie;

[00:05:00, 02]
Wyjście za mąż; potajemny chrzest córki;

[00:10:00, 02]
Życie religijne: odbudowa kościołów m. im w Szarkowszczyźnie, w Druji, w Widzach, w Nowym Pohoście, w Miorach;

[00:20:00, 02]
Wizyty w Polsce; wyjazdy na pielgrzymki do Polski.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl