Urodziła się w 1937 roku we wsi Dorofijówka (rejon tarnopolski, II RP). Jej rodzice posiadali właśnie gospodarstwo rolne, ojciec pracował również w zakładzie cukierniczym. W czasie wojny ojciec należał do Armii Krajowej. Krystyna Makuch w wieku 14 lat wyjechała do Krzemieńca w celu kontynuowania nauki. Ukończyła szkołę pielęgniarską. Zamieszkała w Tarnopolu. Pracowała w szpitalu oraz w przychodni przy zakładach kolejowych. Wyszła za mąż.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1772
data nagrania: 27.08.2009
długość nagrania: 00:46:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Tarnopol (Ternopil)
autor nagrania: Osiecki Jakub
Makuch Krystyna
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1772_Makuch_Krystyna
Rodzina Krystyny Makuch; losy ojca – służba w Armii Krajowej; wyjazd części rodziny do Polski po wojnie;

[00:05:00, 01]
Wspomnienia z okresu wojny; wkroczenie Niemców; życie codzienne w czasie wojny;

[00:10:00, 01]
Rozpoczęcie nauki w szkole w 1944 roku; warunki w szkole; głód po wojnie; banderowcy i oddziały samoobrony tworzone przez Polaków;

[00:15:00, 01]
Ukrywanie się ojca przed banderowcami; losy Żydów z Tarnopola w czasie wojny;

[00:20:00, 01]
Zamieszkanie w Tarnopolu; odkrycie ludzkich kości w piwnicy domu; system podziemnych tuneli w Tarnopolu;

[00:25:00, 01]
Wyjazd na studia medyczne do Krzemieńca; powstawanie kołchozów po wojnie;

[00:30:00, 01]
Praca matki w kołchozie; wspomnienia związane z ojcem; ukończenie nauki i podjęcie pracy jako pielęgniarka;

[00:35:00, 01]
Praca w punkcie pomocy medycznej (przy zakładach kolejowych); rozpad ZSRR;

[00:40:00, 01]
Życie codzienne w okresie stalinizmu; rozpad ZSRR – obawy przed pogorszeniem warunków życia; wspomnienie z napadu banderowców na wieś.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl