Portret Elwira Miegórska
Urodziła się 21 maja 1926 w Iwieńcu, jako jedno z trojga dzieci Józefa i Genowefy Manysz. Ojciec był murarzem, natomiast matka zajmowała się domem. Oprócz tego rodzina posiadała niewielkie gospodarstwo rolne. Do wybuchu II wojny światowej Elwira Miegórska ukończyła siedem klasy szkoły podstawowej. Całą wojnę spędziła w Iwieńcu. Bezpośrednio po wojnie nie zdecydowała się na wyjazd do Polski, ponieważ nie chciała opuszczać najbliższych. Gdy później zdecydowała się na wyjazd do Polski, nie pozwolono jej wyjechać. W 1947 roku wyszła za mąż za rosyjskiego oficera. Po wojnie, po demobilizacji, mąż pracował w Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego w dziale propagandy, a następnie w redakcji. Elwira Miegórska miała dwoje dzieci. Po wojnie pracowała przez rok jako telegrafistka, a następnie aż do emerytury, na którą przeszła w 1981 roku, w sklepie. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1300
data nagrania: 19.06.2009
długość nagrania: 00:49:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Iwieniec (Iwianiec)
autor nagrania: Kozłowska Agnieszka
Miegórska Elwira
Streszczenie relacji z minutnikiem

Intro 001 00:01-00:15 min

Dzieciństwo, dom, rodzina 001 00:16-3:02 min

KOP, pierwsze wejście armii sowieckiej 001 3:03-9:53 min

Refleksja nad trudnym losem Polaków na Białorusi w czasach sowieckich oraz obecnie 001 9:54-11:34 min

Partyzantka 001 11:35- 12:40 min

Oddziały Armii Krajowej 001 12:41-15:37 min

Zakaz wyjazdu do Polski 001 15:38-16:12 min

Stosunki polsko- żydowskie, Holokaust 001 16:13- 19:55 min

Zakaz mówienia o władzy sowieckiej, komentowania jej poczynań 001 19:56-20:50 min

Partyzanci 001 20:51-21:55 min

Koniec okupacji niemieckiej 001 21:56-23:57 min

Powstanie w Iwieńcu, historia o Dzierżyńskich 001 23:58- 30:10 min

Drugie wejście sowietów, pierwsza praca, codzienność powojenna 001 30:11-36:01 min

Wyjazd do Polski. Warunki wyjazdu. 001 36:02-38:50 min

Życie codzienne na Białorusi 001 38:50-41:50 min

Pochody pierwszomajowe, propaganda radziecka 001 41:51-45:39 min

Życie religijne po wojnie 001 45:40-49:18 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl