Portret Nela Mongin
Urodziła się w 1927 roku w Moskwie jako drugie dziecko Stanisława i Kazimiery z d. Focht. W 1931 roku Stanisław Mongin z niewiadomych powodów został aresztowany i rozstrzelany (rehabilitowano go w latach 80.). Całe dzieciństwo Neli Mongin upłynęło w centrum Moskwy, nieopodal placu Czerwonego. Do 1941 roku uczyła się w trzech szkołach podstawowych w Moskwie. Krótko uczęszczała także do konserwatorium muzycznego. W przeddzień wybuchu wojny rosyjsko-niemieckiej wraz z matką (brat zmarł w końcu lat 20.) wyjechała do Wilna. Po II wojnie ukończyła w trybie wieczorowym technikum. Do emerytury pracowała jako specjalistka nadzoru energetycznego. W czasach sowieckich zaangażowała się w życie środowiska polskiego (chór kościelny, polski zespół artystyczny „Wilia”, polski teatr). Od lat 90. była aktywną członkinią wileńskiego oddziału Związku Polaków na Litwie oraz Akcji Wyborczej Polaków na Litwie.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2050
data nagrania: 15.09.2010
długość nagrania: 01:37:00
kraj: Litwa
miejscowość: Wilno (Vilnius)
autor nagrania: Czapigo Dominik
Mongin Nela
Streszczenie relacji z minutnikiem

Aresztowanie ojca w Moskwie w 1931 roku; 001 ok. 1 min

Starania o wyjazd do Polski w 1941 roku i wybuch wojny rosyjsko-niemieckiej; 001 ok. 5 min

Pochodzenie rodziny i spotkanie z rodziną w powojennej Polsce; 001 ok. 7 min

Wyjazd repatriacyjny do Polski po 1944 roku i ewangelickie wyznanie matki; 001 ok. 10 min

Praca zawodowa rodziców i nauka w szkole w Moskwie; 001 ok. 13 min

Dziecięce zabawy w Moskwie przy Placu Czerwonym; 001 ok. 16 min

Opis mieszkania w Moskwie na ulicy Twerskiej; 001 ok. 18 min

Oglądanie świadectwa szkolnego z 1941 roku i opowieść o nauczycielce geografii; 001 ok. 23 min

Opowieść o stosunkach polsko-żydowskich w Wilnie w czasie okupacji niemieckiej; 001 ok. 29 min

Opowieść o defiladach na Placu Czerwonym w Moskwie i spotkaniu z Budionnym w latach 30.; 001 ok. 32 min

Represje sowieckie w latach 30. i podanie o rozwód; 001 ok. 34 min

Historia ojca i matki (rehabilitacja ojca w 1989 roku, przyczyny aresztowania ojca, wizyta stryja w Moskwie w 1939 roku); 001 ok. 36 min

Złe zachowanie Neli Mongin w dzieciństwie; 001 ok. 41 min

Praktyki religijne w Moskwie w latach 30. (wyburzanie cerkwi Chrystusa Zbawiciela w Moskwie); 001 ok. 43 min

Indoktrynacja sowiecka na obozach pionierskich; 001 ok. 46 min

Dziecięce wspomnienia z Moskwy (wizyta w Galerii Trietiakowskiej) i zaopatrzenie w artykuły spożywcze w Moskwie w 1939 roku; 001 ok. 49 min

Wiadomość o wybuchu II wojny światowej w Polsce w moskiewskich gazetach i kontakty z rodziną w Wilnie po 17 września 1939; 001 ok. 53 min

Życie codzienne w Moskwie w latach 1939-1941 (praca mamy, wizyty w Teatrze Wielkim, uczęszczanie do konserwatorium muzycznego); 002 ok. 1 min

Opowieść o działalności charytatywnej Józefa Montwiłła; 002 ok. 5 min

Podróż z Moskwy do Wilna 21 czerwca 1941; 002 ok. 8 min

Żydzi w Wilnie w pierwszym dniu wojny rosyjsko-niemieckiej; 002 ok. 10 min

Przejazd przez granicę w drodze z Moskwy do Wilna i pierwsze tygodnie pobytu w Wilnie; 002 ok. 14 min

Polskie szkoły w Wilnie w latach 50. i zburzenie synagogi w Wilnie przez Litwinów w czasie okupacji niemieckiej; 002 ok. 17 min

Widok Wilna w czasie wojny i praktyki religijne w Wilnie (religijna ciocia Helena Focht, lektura książek u franciszkanów); 002 ok. 19 min

Opowieść o rodzinie litewskiej w Wilnie w czasie okupacji niemieckiej; 002 ok. 23 min

Chrzest i Komunia św. Neli Mongin w Wilnie (powojenne losy rodziców chrzestnych); 002 ok. 25 min

Praca związana z nadzorem energetycznym w Wilnie i mieszkanie na Antokolu w Wilnie; 002 ok. 27 min

Nieużywanie języka polskiego w Moskwie i nauka języka polskiego w Wilnie w czasie wojny; 002 ok. 31 min

Wyjazdy do Polski (pierwszy wyjazd do Polski w 1964 roku, znajomi Polacy z Polski); 002 ok. 33 min

Życie Kościoła katolickiego na Wileńszczyźnie w czasach sowieckich; 002 ok. 38 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl