Portret Regina Matusewiczowa
Urodziła się w 1929 roku w majątku Ludwinów nad Niemnem, w rosieńskim powiecie. Na początku lat 30. ojciec utracił majątek i rodzina przeniosła się do Kowna, później do Szawli. W 1942 roku Regina Matusewiczowa straciła ojca. Wojnę spędziła w Szawlach i w Pacunelach. Po wojnie skończyła gimnazjum w Szawlach. By dostać się na studia, wstąpiła do Komsomołu. W Kownie studiowała geodezję, po roku przeniosła się na medycynę. Wyszła za mąż, urodziła dwóch synów. Do 2000 roku pracowała jako lekarz psychiatra. Razem z mężem należała do Związku Bojarów Litwy, skupiającego osoby z pochodzeniem szlacheckim.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0465
data nagrania: 06.06.2007
długość nagrania: 01:31:00
kraj: Litwa
miejscowość: Kowno (Kaunas)
autor nagrania: Wołkanowska Ewa
Matusewiczowa Regina
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0465_Matusewiczowa_Regina_01
Wspomnienie rodzinnego majątku; utrata majątku przez rodzinę;

[00:05:00, 01]
Okres wojny; opowieść o losach szwagra walczącego na froncie, który cudem unikał śmierci;

[00:10:00, 01]
Historia rodziny ojca i matki (przytoczenie opowieści rodziców); wieczory spędzane ze szwagrem - czytanie na głos dla całej rodziny; pasja ojca konie i ulubiony koń rodziców - Arkan;

[00:15:00, 01]
Dzieciństwo i ulubione zabawy i koleżanki; robótki wykonywane przez matkę;

[00:20:00, 01]
Okres spędzony w Szawlach; relacje polsko-litewskich po II wojnie światowej; nauka w szkole; nauczycielka faworyzująca litewskie dzieci;

[00:25:00, 01]
Wspomnienie przedwojennych sąsiadów – Żydów; opowieść o szkole; oczekiwania rodziny w związku z nauką;

[00:35:00, 01]
Życie towarzyskie; spędzanie wakacji; wybuch II wojny światowej i wrażenia związane ze spotkaniem z żołnierzami; relacje między żołnierzami a ludnością cywilną; rok 1944 i praca w gospodarstwie w Pacunelach;

[00:00:00] AHM_PnW_0465_Matusewiczowa_Regina_02
Historia poznania przyszłego męża; ślub i wesele;

[00:05:00, 02]
Studia medyczne i problemy z dostaniem się na wymarzoną wyższą uczelnię.; powody wstąpienie do Komsomołu;

[00:10:00, 02]
Zebrania komsomolskie; wymogi związane ze wstępowaniem do partii komunistycznej; pochody z okazji świąt państwowych;

[00:20:00, 02]
Pierwsze wizyty w Polsce i związane z nimi wrażeniach; czas zmian ustrojowych na Litwie (Droga Bałtycka - akcja zorganizowanąa przez działaczy litewskiego ruchu odrodzenia – Sąjūdis, do którego należał też mąż Rozmówczyni;

[00:30:00, 02]
Wraca do tematu szlachectwa, mówi o zainteresowaniach rzesz ludzi poszukiwaniem własnych korzeni. Mówi o tym, jak dzisiaj przebiega ceremonii przyjęcia do Stowarzyszenia Bojarów Litwy, opowiada o przebiegu spotkań i o ludziach, którzy należą do tego środowiska. Pod koniec rozmowy mówi o dawnych posiadłościach rodzinnych i o relacjach z krewnymi dzisiaj.

[00:40:00, 02]
Rozmowę kończy opowieścią o tym, czym się zajmuje na co dzień. Pokazuje robótki ręczne i opowiada o nich.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl