Portret Jan Michałowicz
Urodził się 28 września 1928 w wiosce pod Lidą. Był jednym z sześciorga dzieci państwa Michałowicz. Przed wojną skończył cztery klasy szkoły elementarnej. Rodzina Jana Michałowicza miała 30-hektarowe gospodarstwo. Ojciec podczas kampanii wrześniowej został wzięty do sowieckiej niewoli. Po wypuszczeniu został w 1945 roku ponownie aresztowany i wywieziony do łagru w Workucie. Z tej przyczyny rodzina zdecydowała się zostać w ZSRR i nie wyjeżdżać do Polski. W 1947 roku mama Jana Michałowicza napisała list do NKWD, który podpisali wszyscy mieszkańcy wioski z prośbą o uwolnienie męża. W tym samym roku ojciec Jana Michałowicza opuścił łagier i wrócił do domu. Rok później zmarł. W 1948 aresztowano Jana Michałowicza i jego matkę. Matkę osadzono w Mińsku a jego, po krótkim pobycie w więzieniu w Orszy, skazano na pięć lat pracy przymusowej w łagrze i wywieziono na Syberię do łagru Labytnangi nad rzeką Ob, gdzie pracował przy przeładunku towarów z wagonów na barki. Stamtąd trafił przez Morze Karskie i zatokę Tazowską do posiołka Taz. Tu pracował przy budowie linii kolejowej. Sześć miesięcy przed końcem odbywania kary został odesłany do łagru w Jermakowie nad rzeką Jenisej. Stamtąd przez  Krasnojarsk dotarł etapem do łagru Komsomolsk nad Amurem. Po kilku miesiącach został zwolniony. W sumie w łagrach na Syberii spędził dwa i pół roku. Ostatecznie został zrehabilitowany. Matkę wypuszczono z więzienia po śmierci Stalina. Po powrocie z łagru zamieszkał w Lidzie. Tu też ożenił się. Pracował w lidzkim autokombinacie, a później w miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania. Urodził mu się jeden syn.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2600
data nagrania: 30.09.2011
długość nagrania: 01:47:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Lida
autor nagrania: Pruszyński Konrad
Michałowicz Jan
Streszczenie relacji z minutnikiem

Najwcześniejsze wspomnienia rodzinne (rodzice, gospodarka) 0001 ok. 1 min

Wrzesień 1939 (wybuch wojny we Lwowie, reakcje ludności) 0001 ok. 2 min

II Wojna Światowa (sowieci, okupacja niemiecka, partyzantka) 0001 ok. 5 min

Koniec wojny (aresztowanie ojca - 204 paragraf , konieczność pozostania w ZSRR, próby wydostania ojca z więzienia) 0001 ok. 7 min

Ciężkie warunki życia po wojnie (śmierć ojca po wyjściu z więzienia, aresztowanie matki, wyrok) 0001 ok. 10 min

Życie powojenne (aresztowanie Jana Michałowicza, zesłanie do Labytnangi, praca przymusowa) 0001 ok. 12 min

Życie w łagrze (ciężkie warunki pracy, choroba i pobyt w szpitalu) 0001 ok. 15 min

Życie w łagrze (praca w kuchni) 0001 ok. 24 min

Łagierne życie (wędrówka przez tundrę i tajgę do łagru w Jermakowie) 0001 ok. 30 min

Warunki życia w łagrze w Jermakowie (bunt więźniów politycznych) 0002 ok. 1 min

Etapem przez ZSRR (podróż pociągiem z Jermakowa do Komsomolska nad Amurem, warunki życia w łagrze na dalekim wschodzie, podróż do domu) 0002 ok. 7 min

Powojenne warunki życia (życie codzienne w Lidzie, życie rodzinne) 0002 ok. 18 min

Życie zawodowe (praca w autokombinacie, praca w miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania miasta) 0002 ok. 26 min

Wspomnienia rodzinne (dzieciństwo, rodzeństwo) 0002 ok. 27 min.

Codzienność przedwojenna (wspomnienia ze szkoły, z domu) 0002 ok. 29 min

Codzienność przedwojenna (życie gospodarcze i codzienne) 0003 ok. 1 min

Okres wojenny (okupacja niemiecka, okupacja sowiecka, partyzantka) 0003 ok. 3 min

Okres wojenny (partyzanci z Armii Krajowej - rekwizycje) 0003 ok. 7 min

Okres powojenny (podróż eszelonem do Łabytnangi) 0003 ok. 20 min

Warunki życia i mieszkania w łagrze (łagier w okolicach miejscowości Taz) 0003 ok. 27 min

Warunki życia w łagrze (stosunki między więźniami, więźniowie kryminalni) 0003 ok. 34 min

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl