Urodził się w 1937 roku w wsi Gălănești. Wraz z rodziną przeprowadził się do Wikszan, gdzie ukończył cztery klasy szkoły podstawowej. Następnie kontynuował naukę w Radowcach. Po ukończeniu szkoły podjął pracę w służbie celnej. W 1968 roku ożenił się, miał dwójkę dzieci.  

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2341
data nagrania: 26.06.2011
długość nagrania: 00:27:00
kraj: Rumunia
miejscowość: Radowce (Rădăuți)
autor nagrania: Kozłowska Agnieszka
Mraczko Karol
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2341_Mraczko_Karol
Przeprowadzka z rodziną do Wikszan (po urodzeniu Karola Mraczko); pochodzenie dziadka – przyjazd do Rumunii z Polski; małżeństwo dziadka z Czeszką; modlitwy w języku polskim;

[00:05:00, 01]
Wybuch wojny i stacjonowanie wojsk niemieckich; ewakuacja wsi do miasta Czerniowce, a następnie do Seretu; wyjazdy Polaków z Wikszan; przygotowania do ewakuacji;

[00:10:00, 01]
Nauczycielka z Polski w szkole w Wikszanach; ukończenie szkoły średniej w Radowcach; początki komunizmu w Rumunii; wspomnienie piosenek na cześć króla; nabożeństwa w języku rumuńskim; wspomnienie pierwszej komunii świętej;

[00:15:00, 01]
Tworzenie kołchozów po wojnie; pozostawienie kawałka ziemi; przymusowe oddawanie części plonów na rzecz państwa; podjęcie pracy w urzędzie celnym; wstąpienie do partii komunistycznej; głód po wojnie;

[00:20:00, 01]
Małżeństwo w 1968 roku; narodziny dwójki dzieci; uczęszczanie do kościoła w okresie komunizmu; ludność żydowska w Serecie i Czerniowcach; przyjazd dziadka do Rumunii po I wojnie światowej;

[00:25:00, 01]
Obchodzenie świąt religijnych; kolędowanie.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl