Urodziła się w 1923 roku w Zaleszczykach, jako najstarsza spośród dziewięciorga rodzeństwa. Matka Aniela była Polką. Ojciec Iwan, Ukrainiec, przed wojną prowadził zakład stolarski. W 1939 roku ojciec dostał powołanie do Wojska Polskiego i walczył w czasie kampanii. Barbara Medyńska-Michajłow przed wojną uczyła się w szkole powszechnej, a potem w żydowskim gimnazjum. W czasie okupacji niemieckiej pracowała jako kasjerka w inspekcji przeciwpożarowej – w instytucji ubezpieczeniowej kontrolowanej przez Niemców. Jeden z braci Barbary Medyńskiej-Michajłow działał ukraińskiej konspiracji i zginął w czasie okupacji niemieckiej. Po wojnie Barbara Medyńska-Michajłow ukończyła instytut handlowy, do 1952 roku pracowała w banku. Potem podjęła studia biblioteczne, po ich zakończeniu prowadziła bibliotekę powiatową dla dzieci, a następnie zatrudniona była w internacie przy szkole dla dzieci trudnych. Po ukończeniu studiów w kijowskim instytucie pedagogicznym pracowała jako logopeda w szkole i szpitalu w Zaleszczykach. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1046
data nagrania: 09.09.2008
długość nagrania: 02:13:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Zaleszczyki (Zaliszczyky)
autor nagrania: Pałka Jarosław
Medyńska-Michajłowa Barbara
Streszczenie relacji z minutnikiem

Najwcześniejsze wspomnienia o rodzicach, domu rodzinnym, rodzeństwie – 001 ok. 1 min

Zaleszczyki przed wojną – 001, ok. 2 min

Ulica Morelowa, na której mieszkali przed wojną – 001 ok. 4 min

Okupacja niemiecka, tragiczna śmierć brata, choroba 001, 5.40-8.50 min

Okres powojenny. Praca jako logopedka w szpitalu w Zaleszczykach (małe zarobki, niskie emerytura) – 001, ok. 9 min

Wspomnienia o rodzicach; życie religijne przed wojną – kościół rzymsko i greckokatolicki 002, ok. 1 min, ok. 7 min

Przedwojenne Zaleszczyki, żydowscy mieszkańcy miasta, szkoła – 002, ok. 4 min

Wspomnienia o domu rodzinnym, obowiązki domowe, opieka nad swoim młodszym rodzeństwem, 002, ok. 8 min

Ponowne wspomnienie o domu rodzinnym, o dziadku, o rodzicach, sąsiadach – 002, ok. 9 min

Wspomnienie o stryjach, m.in. jeden z braci ojca był uznanym tancerzem w teatrze w Stanisławowie; podróże do Stanisławowa – 002 ok. 14 min

Wiersz o Piłsudskim, 002, ok. 15 min

Wspomnienie o gimnazjum żydowskim, koleżankach ze szkoły, nauczycielach – 002, ok. 16 min

Tragiczna przygoda podczas podróży do szkoły – 002, ok. 20 min

Wiersz po ukraińsku – 002, ok. 22 min

Wspomnienia o żydowskich koleżankach ze szkoły, żydowskich sąsiadach – 002, ok. 24 min

Spędzanie świąt przed wojną, 002, ok. 26 min

Przedwojenne Zaleszczyki, społeczność żydowska w Zaleszczykach – 003, ok. 1 min

Wspomnienia o letnisku: pensjonaty, letnicy, wizyty Piłsudskiego w Zaleszczykach – 003 ok. 5 min

Wizyty w Czortkowie u wujostwa, wycieczki do Stanisławowa na spektakle, w których tańczył stryj pani Barbary – 003 ok. 9 min

Wycieczki ze szkołą przed wojną do Krakowa, wyjazdy do Rumunii – 003, ok. 12 min

Okres przedwojenny. Kąpiele w Dniestrze, plaże w Zaleszczykach, park nad rzeką – 003, ok. 13 min

Powódź w Zaleszczykach w 1941 roku, 003, ok. 14 min

Wybuch wojny w 1939 roku, bombardowanie miasta, 003, ok. 17 min

Wygląd, wystrój domu rodzinnego, meble; prababka Anna – 003, ok. 19 min

Opowieść o spotkaniu matki z ojcem, o urodzeniu pani Barbary – 003, ok. 21 min

Pierwsza okupacja sowiecka w 1939 roku, wkroczenie wojska sowieckiego – 003, ok. 28 min

Śmierć brata we wrześniu 1944 roku, 004, ok. 1 min

Pierwsza okupacja sowiecka w 1939 roku, wywózki na Syberię, 004, ok. 3 min

Szkoła przedwojenna, szykanowanie ukraińskich uczniów – 004, ok. 6 min

Wojna niemiecko-sowiecka, mobilizacja do dywizji SS Galizien – 004, ok. 8 min

Okupacja niemiecka, praca, w inspekcji przeciwpożarowej (w firmie ubezpieczeniowej) – 004, ok. 10 min

Okupacja niemiecka, wojsko niemieckie – 004, 12 min

Wymordowanie Żydów w Zaleszczykach przez Niemców, getto w Zaleszczykach – 004, ok. 18 min

Wojna niemiecko-sowiecka, front w 1944 roku, wkroczenie Sowietów, zniszczenia wojenne w mieście – 004, ok. 23 min

Ojciec powołany został do SS Galizien, śmierć brata – 004, ok. 29 min

Wspomnienia z okresu powojennego, przyczyny, z powodu których nie wyjechali do Polski, 005, ok. 1 min

Praca po wojnie w banku, w bibliotece, jako wychowawczyni dzieci – 005, ok. 3 min

Praca jako pedagog z dziećmi niepełnosprawnymi, praca jako logopeda – 005, ok. 7 min

Kontakty z Polską, podróże po wojnie do Polski – 005, ok. 14.15-15.20 min

Poemat Szewczenki – 005, ok. 16 min

Wspomnienie o Steli Turnau – 005 ok. 29 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl