Portret Eugenia Monastyrska
Urodziła się 2 stycznia 1934 w Czortkowie w województwie tarnopolskim. Wychowała się w odległej o 4 kilometry wiosce Wielkie Gaje. Jej ojciec pracował jako kowal, miał też dużo ziemi uprawnej i hodował zwierzęta. Eugenia Monastyrska miała dwóch starszych braci: pierwszy urodził się w 1927 roku, a drugi w 1929 roku. Ukończyła pierwszą klasę polskiej szkoły powszechnej gdy wybuchła wojna. W czasie pierwszej okupacji sowieckiej brat ojca został zesłany na Sybir. Rodzinie odebrano ziemię i zmuszono, by przystąpiła do pracy w kołchozie. Eugenia Monastyrska w tym czasie kontynuowała naukę. Obawiając się wywózki, po pewnym czasie, rodzina przeniosła się do Czortkowa, gdzie ojciec zaczął pracę na kolei. Gdy w 1945 zaistniała możliwość wyjazdu do Polski, matka Eugenii Monastyrskiej zdecydowała, że obie zostaną, by ta mogła ukończyć edukację. Starszy brat, wraz z grupą dalszych krewnych, wyjechał. Zamieszkał w Częstochowie, dokąd w 1959 roku sprowadził też młodszego o dwa lata brata. Eugenia Monastyrska kontynuowała naukę, w 1958 roku ukończyła Instytut Pedagogiczny. Przez dwa lata pracowała jako nauczycielka w szkole w powiecie Osiaty, po wyjściu za mąż przeniosła się w 1960 roku do Tarnopola, gdzie znalazła zatrudnienie w przedszkolu. Wyszła za mąż za Ukraińca, urodziła dwójkę dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1643
data nagrania: 26.08.2009
długość nagrania: 00:49:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Tarnopol (Ternopil)
autor nagrania: Urbanek Joanna
Monastyrska Eugenia
Streszczenie relacji z minutnikiem

Historia rodziny, mieszkającej w okolicach Czortkowa, kolektywizacja, wywózki na Sybir, nauka w Instytucie Pedagogicznym w Czortkowie i praca wychowawczyni (krótka część spontanicznego opowiadania); 001 ok. 1 min

Wojna, aresztowania przez NKWD, partyzanci – banderowcy (rabunki, morderstwa na ludności polskiej); 001 ok. 4 min

Kolektywizacja, zabieranie ziemi i inwentarza do kołchozu, praca w kołchozie; 001 ok. 13 min

Edukacja w szkole powszechnej i Instytucie Pedagogicznym w Czortkowie, małżeństwo, przeprowadzka do Tarnopola i praca w szkole i przedszkolu; 001 ok. 15 min

Dom rodzinny przed wojną: uprawa roli, rodzina w okolicznych miejscowościach (Szafranka), obchodzenie świąt – Boże Narodzenie, ślub kościelny w 1991 – odnowa życia rodzinnego po upadku komunizmu; 001 ok. 18 min

Modernizacja wsi przed wojną: radio, krosna, maszyna do szycia; 002 ok. 1 min

Przyczyny pozostania w ZSRR (obawy przed przerwaniem edukacji); 002 ok. 4 min

Okoliczności ewakuowania ojca do pracy na Uralu w czasie wojny (pracował tam jako kowal do 1946 roku); 002 ok. 6 min

Kolektywizacja w okresie pierwszej okupacji sowieckiej; 002 ok. 8 min

Święta sowieckie (święto rewolucji, 1 Maja), defilady wojska; 002 ok. 10 min

Śmierć Stalina, udawana żałoba, ukrywana radość; 002 ok. 11 min

Miasto Tarnopol przed wojną i w czasie wojny, praca w szkole, zakaz uczęszczania do kościoła dla nauczycieli, praca męża jako kierowcy ciężarówki; 002 ok. 12 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl