Portret Julian Masłowski
Urodził się 12 maja 1922 we wsi Okolsk pod Brasławiem. Jego matka zmarła, kiedy miał dwa lata, ojciec powtórnie się ożenił. Rodzina była bardzo biedna, ojciec sezonowo pracował na Łotwie. Od najwcześniejszego dzieciństwa Julian Masłowski musiał pracować. Nie chodził do szkoły. Podczas okupacji niemieckiej został zatrzymany przez Niemców w łapance na targu w Brasławiu. Uciekł wraz z kilkoma kolegami z pociągu wiozącego ich na zachód. Nie mógł wrócić do domu, zamieszkał w lesie, przyłączając się do miejscowej sowieckiej partyzantki. Po roku wcielono go do Armii Czerwonej i wysłano na front, gdzie został ranny. Przeszedł poważną operację w szpitalu polowym i został wysłany na leczenie do Moskwy. Do domu wrócił pod koniec 1944 roku. Po wojnie pracował w fabryce rybnej w Brasławiu.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0388
data nagrania: 25.05.2007
długość nagrania: 01:11:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Brasław (Brasłau)
autor nagrania: Gałęziowski Jakub
Masłowski Julian
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0388_Maslowski_Julian_01
Rodzinna wieś Ukolsk; wspomnienia dotyczące dzieciństwa - śmierć matki i ponowne małżeństwo ojca; wybuch wojny i wywózka na roboty przymusowe do Niemiec;

[00:05:00, 01]
Wspomnienia dotyczące dzieciństwa: praca od najmłodszych lat;

[00:10:00, 01]
Przyjazdy do Brasławia przed wojna (targ); przedwojenny Brasław; kościół w Belmontach; życie religijne przed wojną;

[00:15:00, 01]
Nabożeństwa w kościele; życie codzienne przed wojną;

[00:20:00, 01]
Dom rodzinny; szkoła przed wojną - brak czasu na naukę ze względu na pracę; obchodzenie świąt przed wojną (Boże Narodzenie, Wielkanoc);

[00:25:00, 01]
Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia; tkanie lnu w okresie świąt wielkanocnych;

[00:30:00, 01]
Praca jako parobek przed wojną; zabawy młodzieżowe; jarmarki organizowane na wsi;

[00:35:00, 01]
Wybuch wojny; okupacja niemiecka i strach przed podpaleniem wsi;

[00:40:00, 01]
Łapanka uliczna i wywóz na roboty przymusowe do Niemiec; ucieczka w trakcie transportu na roboty przymusowe;

[00:45:00, 01]
Wstąpienie do białoruskiej (sowieckiej) partyzancki; ukrywanie się w lesie; chodzenie do wsi po jedzenie; walki partyzanckie;

[00:50:00, 01]
Akcja odbijania więźniów z niemieckiego posterunku (wyciągniecie brata aresztowanego przez Niemców);

[00:55:00, 01]
Polacy w partyzantce białoruskiej; kontakty z Armią Krajową; wcielenie do Armii Czerwonej i walka na froncie;

[01:00:00, 01]
Walki na froncie - odniesienie obrażeń w 1944 roku; operacja; koniec służby wojskowej i powrót do domu; okres powojenny i praca w fabryce.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl