Portret Jerzy Maracz
Urodził się 15 sierpnia 1928 w Łucku, w rodzinie Walerii z domu Szelengowskiej i Dymitra Maracz. Ojciec był Ukraińcem, a matka Polką. Uczęszczał do polskiej szkoły w Łucku, która została zlikwidowana w czasie wojny. Po wojnie ukończył szkołę średnią i odbył zasadniczą służbę wojskową. Po powrocie do Łucka rozpoczął pracę w lub policji, jednak po dwóch latach został z niej usunięty. Rozpoczął pracę w fabryce samochodów ciężarowych, skąd po latach przeszedł na emeryturę. W zakładzie pracy był przez długi okres przewodniczącym Komitetu Przyjaźni Radziecko-Polskiej. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1469
data nagrania: 15.09.2009
kraj: Ukraina
miejscowość: Łuck (Łućk)
autor nagrania: Żłobecka Karolina
Maracz Jerzy
Streszczenie relacji z minutnikiem

Polska szkoły w Łucku od 1935 do 1941; miejsce gdzie się wychowywał, dom rodzinny; 001, ok. 1 min

Udział ojca w I wojnie światowej, rewolucja 1917, decyzja ojca o pozostaniu w Polsce, a nie powrocie na Ukrainę sowiecką; 001, ok. 2 min

Wyjazd części rodziny do Polski po wojnie, wizyty w Polsce; 01, ok. 6 min

Ukończenie studiów; praca w fabryce samochodów; cztero i pół letnia służba zasadnicza w wojsku; małżeństwo z córką księdza i utrata pracy w służbie bezpieczeństwa (lub policji); 01, ok. 10 min

Udział w konkursach dotyczących Polski; 01, ok. 12 min

Przewodniczenie zakładowemu Komitetowi Przyjaźni Radziecko-Polskiej, współpraca w polskimi fabrykami; 01, ok. 15 min

Obecne polskie życie kulturalne w Łucku; śpiew w życiu rozmówcy; 01, ok. 17 min

Rodzice: dane, skąd pochodzili, praca; 01, ok. 27 min

Polacy pomordowani przez Ukraińców; obawa przed mówieniem po polsku na Ukrainie i po ukraińsku w Polsce; 01, 30 min

Życie codzienne przed wojną, narodowość rodziny; 01, ok. 37 min

Edukacja; praca w czasie okupacji niemieckiej, aby nie wyjechać na roboty; dwukrotne wezwanie na gestapo; 01, ok. 39 min

Łuck przed wojną i w czasie wojny; 01, ok. 42 min

Holocaust; 02, ok. 3 min

Rodzeństwo; 02, ok. 11 min

Historia rodziny ojca mieszkającej na Ukrainie Sowieckiej przed wojną; 02, ok. 14 min

Obawa przed wywózką po wejściu Sowietów w 1939; praca ojca przed i w czasie wojny; 02, ok. 18 min

Rodzeństwo Szelengowskich; 02, ok. 20 min

Wizyta w więzieniu w Lublinie z chórem; 02, ok. 21 min

Kontynuacja opowieści o wujkach Szelengowskich i ich wojennych losach; 02, ok. 23 min

Życie codzienne w czasie okupacji sowieckiej; 02, ok. 27 min

Mordy ukraińskie; 02, ok. 34 min

Praca rozmówcy w czasie wojny; 02, ok. 39 min

Nauka po wojnie; 03, ok. 1 min

Członkostwo w partii i Komsomole; 03, ok. 3 min

Sprawa wyjazdu do Polski po wojnie; 03, ok. 10 min

Życie religijne rodziny rozmówcy; 03, ok. 12 min

Służba w wojsku, szkolenia polityczne; 03, ok. 19 min

Zakładowy Komitet Przyjaźni Radziecko-Polskiej; 03, ok. 33 min

Praca w służbie bezpieczeństwa, organizowali zasadzki na bandytów; 04, ok. 1 min. do 01.48 min

Losy wujka Tadeusza Szelengowskiego, autora zdjęć w albumie z prezydentem Mościckim 04, ok. 2 min

fragmenty nagrania