Portret Zdzisław Masłowski
Urodził się 8 lipca w 1934 we wsi Krewo. Miał dwie młodsze siostry Marię i Helenę. Ojciec Stanisław pochodził z Oszmiany, skończył seminarium nauczycielskie w Wilnie. Jako nauczyciel pracował w okolicach Mołodeczna. Zginął podczas okupacji niemieckiej, zabity przez Niemców. Matka Janina (z domu Piotrowicz) ukończyła gimnazjum w Oszmianie. Zdzisław Masłowski do pierwszej klasy przez kilka miesięcy chodził do polskiej szkoły w Czubotkach. Pozostałe klasy kończył już w szkole białoruskiej. Z powodu polskiej narodowości nie dostał się na studia prawnicze, ukończył jednak studia filozoficzne na uniwersytecie w Mińsku. Pracował najpierw jako nauczyciel w szkole podstawowej, a potem przez siedem lat jako dyrektor szkoły średniej. Następnie odbył studia doktoranckie w Warszawie, pracę doktorską zatytułowaną „Problem osoby w religii katolickiej” obronił w Mińsku. Pracował na uniwersytecie w Mińsku, wykładał filozofię i religioznawstwo. Uzyskał tytuł profesora.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1318
data nagrania: 19.07.2009
długość nagrania: 03:26:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Mozyrz (Mazyr)
autor nagrania: Stopa Magdalena
Masłowski Zdzisław
Streszczenie relacji z minutnikiem

Dzieciństwo, dom rodzinny 001 ok. 0:20 min

Wybuch wojny sowiecko-niemieckiej 001 ok. 2 min

Szkoła, śmierć Stalina 001 ok. 8 min

Wywózki 001 ok. 12 min

Pobyt rodziny w niemieckim więzieniu 001 ok. 19 min

Wydostanie się z więzienia 001 ok. 25 min

Partyzanci sowieccy i AK 001 ok. 31 min

Skończenie szkoły, zagrożenie służbą wojskową w sowieckiej armii 001 ok. 35 min

Próba dostania się na studia, na prawo 001 ok. 39 min

Trudności spowodowane polską narodowością 002 ok. 1 min

Przyczyny nadania imienia Zdzisław 002 ok. 2 min

Egzaminy na studia 002 ok. 2 min

Przebieg studiów, akademik, stypendia 002 ok. 9 min

Służba wojskowa podczas wakacji 002 ok. 15 min

Praca w Mińsku i Grodnie 002 ok. 26 min

Praca w średniej szkole 002 ok. 27 min

Praca w partii 002 ok. 28 min

Aspirantura, egzaminy 002 ok. 29 min

Studia doktoranckie w Warszawie 002 ok. 35 min

Życie w Warszawie 002 ok. 36 min

Wydostanie się z kołchozu 003 ok. 1 min

Brak religijnego wychowania dzieci, odejście i powrót do kościoła 003 ok. 6 min

Muzułmańscy koledzy w dzieciństwie 003 ok. 12 min

Zakładanie kołchozów, opis gospodarstwa 004 ok. 4 min

Sytuacja materialna rodziny 004 ok. 9 min

Wejście sowietów w 1939 roku 004 ok. 11 min

Wywózki 004 ok. 12 min

Aresztowanie rodziny przez Niemców i śmierć ojca 004 ok. 14 min

Drugie małżeństwo mamy 004 ok. 16 min

Wyjazd rodziny do Polski w 1956 roku 004 ok. 19 min

Polska szkoła podstawowa 005 ok. 1 min

Służba wojskowa na studiach 005 ok. 9 min

Studia na uniwersytecie w Mińsku 005 ok. 11 min

Praca nauczyciela w szkole podstawowej i praca na stanowisku dyrektora w szkole średniej 005 ok. 15 min

Wyjazdy nauczycieli do Wilna, zakupy 005 ok. 13 min

Niechęć do rozmów po rosyjsku na Litwie 005 ok. 17 min

Pobyty w Wilnie, Ostra Brama 005 ok. 19 min

Pobyt w Warszawie 005 ok. 25 min

Wybuch elektrowni w Czarnobylu 006 ok. 8 min

Dom opieki w Mozyrzu dla upośledzonych dzieci urodzonych po wybuchu Czarnobyla 006 ok. 12 min

Odbudowa kościoła w Mozyrzu 007 ok 1 min

Tęsknota za Polską 007 ok. 7 min

Ukrywanie Żydów podczas okupacji niemieckiej 007 ok. 9 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl