Urodziła się 25 kwietnia 1935 w Świranach na Wileńszczyźnie (z domu Pleszek). Rodzice zajmowali się rolnictwem. W czasie wojny wieś, w której mieszkała rodzina, w całości spłonęła. Ojciec nie walczył w czasie wojny, udało mu się uzyskać zwolnienie ze służby w wojsku. Po wojnie rodzina zamieszkała w domu wujka.  W latach 50., kiedy zaczęto tworzyć kołchozy, Jadwiga Michnowicz wstąpiła do jednego z nich. Przez 15 lat pracowała jako dojarka. Potem przeniosła się z mężem do Kłajpedy, gdzie pracowała jako przedszkolanka, a później w zakładach elektronicznych. Na emeryturę przeszła w 2005 roku.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0942
data nagrania: 19.08.2008
długość nagrania: 00:53:00
kraj: Litwa
miejscowość: Kłajpeda (Klaipėda)
autor nagrania: Osiecki Jakub
Michnowicz Jadwiga
Streszczenie relacji z minutnikiem

Dzieciństwo i szkoła podstawowa 01 ok. 1 min

Życie na wsi i obowiązki w gospodarce 01 ok. 4 min

Czasy sowieckie, praca w Kłajpedzie 01 ok. 5 min

Praca w kołchozie 02 ok. 1 min

Najstarsze wspomnienie z czasów wojny 02 ok. 3 min

Opis spalonej wsi 02 ok. 6 min

Szkoła podstawowa 02 ok. 10 min

O religii i katolickim kościele 02 ok. 18 min

O poznaniu męża, potańcówki, życie na wsi 02 ok. 22 min

O losie kościoła i księdza w Świranach 02 ok. 32 min

Życie codzienne w ZSRR, problemy mieszkaniowe 02 ok. 34 min

Wrażenia po rozpadzie ZSRR 02 ok. 41 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl