Portret Irena Matjas-Mikuła
Urodziła się 12 grudnia 1931 w Stanisławowie. Ojciec pracował na kolei, w czasie okupacji sowieckiej został aresztowany przez NKWD i uwięziony w łagrze na Syberii. Do rodzinnego domu nigdy nie powrócił, po wojnie zamieszkał w Polsce. Matka sądząc, że nie żyje, ponownie wyszła za mąż, za oficera Armii Czerwonej. Po szkole zawodowej Irena Matjas-Mikuła pracowała w restauracji, zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0471
data nagrania: 10.09.2007
długość nagrania: 00:55:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Iwano-Frankiwsk (Iwano-Frankiwśk)
autor nagrania: Pałka Jarosław
Matjas-Mikuła Irena
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0471_Matjas_Mikula_Irena_01
Aresztowanie ojca przez Sowietów w 1941 roku; ucieczka ojca z pociągu, jego losy na Syberii i później w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie; przekonanie rodziny o śmierci ojca;

[00:15:00, 01]
Losy matki - małżeństwo z oficerem Armii Czerwonej po wojnie; relacja z ojczymem; okupacja niemiecka i praca matki w kuchni na terenie getta (próby pomagania Żydom); getto w Stanisławowie;

[00:25:00, 01]
Rodzinny dom na przedmieściach Stanisławowa; szkoła przed wojną i występy w szkolnym teatrzyku; praca ojca na kolei i dobre warunki życia rodziny przed wojną; ucieczka przed UPA do Stanisławowa;

[00:35:00, 01]
Strach przed UPA - mordy w okolicznych wsiach; ucieczka z domu rodzinnego; pobycie brata przez Ukraińców;

[00:45:00, 01]
Przyczyny pozostania w Stanisławowie po wojnie; opowieść o dzieciach, wnukach, stosunkach polsko-ukraińskich;. losy miejscowego kościoła zamienionego po wojnie w sklep; odzyskanie kościoła w 1991 roku;

[00:50:00, 01]
Stosunki polsko-ukraińskie w niepodległej Ukrainie.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl