Urodził się w 1926 roku pod Oszmianą. Pochodził z zamożnej rodziny, która posiadała majątki w okolicach Lidy i Słonimia. W czasie wojny wstąpił do Armii Krajowej. W 1944 roku został aresztowany prze NKDW (podobnie jak jego brat). Po wojnie został inżynierem budowalnym, ale z pasji i wyboru pracował jako kierowca ciężarówki (umożliwiało mu to podróże po całym ZSRR). W latach 90. stanął na czele Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Litwie.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1690
data nagrania: 01.09.2003
długość nagrania: 02:40:00
kraj: Litwa
miejscowość: Wilno (Vilnius)
autor nagrania: Madoń-Mitzner Katarzyna
Matusewicz Stefan

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl